Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

Funkcjonariusze Służby Więziennej z wizytą w szkole

17.02.2020
Funkcjonariusze Służby Więziennej spotkali się z młodzieżą w Zespole Szkół w Łazach.

Służba Więzienna pomaga lokalnej społeczności

10.01.2020
Skazani będą nadal remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Porozumienie podpisane.

Historia a patriotyzm

25.11.2019
Historia po raz kolejny zawitała do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach. Tym razem tematykę II wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości omówili skazanym pracownicy Publicznej Biblioteki Miejskiej w Łazach.

Aktualności

Jeszcze tylko do 15 maja br. można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2). Biorąc pod uwagę zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego oraz stosując się do Zarządzenia 28/2020 Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie działań...

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Na terenie Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach odbyła się prelekcja z udziałem Pana Marcina Janeczka historyka z Biblioteki Miejskiej w Zawierciu.

Kuratorzy sądowi spotkali się z funkcjonariuszami Służby Więziennej z Działu Dozoru Elektronicznego.

Niezwykła wystawa obrazów oraz recytowanie wierszy miały miejsce w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej