Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

Służba Więzienna szkoli kolejnych uczniów klas mundurowych

29.06.2018
Przez ponad pół roku funkcjonariusze Służby Więziennej prowadzili szkolenia i zajęcia dla uczniów szkół średnich w Porębie i w Łazach. Wszystko w ramach współpracy pomiędzy ZK Wojkowice a szkołami, podjętej w 2017 roku.

Posiedzenie Komisji w Zakładzie Karnym

29.05.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia powiatu zawierciańskiego

Zielona Ziemia

04.05.2018
W asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani uprzątali pobliskie lasy otaczające Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach.

Aktualności

Służba Więzienna po raz kolejny prowadzi kursy zawodowe dla więźniów.

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni uczestniczyli w uroczystościach Drogi Krzyżowej na terenie zakładu karnego.

Służba Więzienna wspiera kolejne inicjatywy społeczne.

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach Zakładu Karnego w Wojkowicach wystąpili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca „Silesianie”.

Służba Więzienna organizuje zajęcia z pierwszej pomocy dla skazanych.

Służba Więzienna we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu zrealizowała program służący readaptacji skazanych

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej