Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

Konferencja Naukowo- Badawcza

05.12.2018
Funkcjonariusze Służby Więziennej, przedstawiciele stowarzyszeń i naukowcy debatowali o roli oddziaływań kulturalnych w przygotowaniu skazanych do życia po opuszczeniu więziennych murów. Seminarium odbyło się w  Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

30.11.2018
Oficjalne obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zakończyły się w Łazach złożeniem przez delegacje kwiatów pod tablicą w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.

Dopalaczom powiedz NIE

01.10.2018
W Zakładzie Karnym w Wojkowicach Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczął się cykliczny programu resocjalizacyjny pt. „Dopalacze – oferta śmierci”.

Aktualności

Skazani będą remontować mieszkania socjalne w Zawierciu. Dyrektorzy ZK Wojkowice i ZGM Zawiercie podpisali porozumienie.

Zaproszone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic, zapoznawały skazanych przebywających w tutejszym Zakładzie Karnym z tradycjami i obrzędami okresu wielkanocnego.

Pani dr hab. Barbara Nowak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie po raz kolejny gościła w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Z inicjatywy funkcjonariuszy Służby Więziennej w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się spotkanie z przedstawicielami Grupy Ewangelizacyjnej „Katolicy” z Częstochowy.

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

W ramach podejmowanych przez Służbę Więzienną działań ukierunkowanych na współpracę ze środowiskiem lokalnym i zapobiegających wykluczeniu społecznemu, skazanych w OZ Ciągowice z lokalnymi tradycjami zapoznawały Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Niegowonic.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej