Miasto: Chojnice

Ulica: ul. Pietruszkowa 4

Kod pocztowy: 89-600

Email: oz_chojnice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 397-49-99

Fax: (52) 398 35 51

Oddziaływania trzeźwościowe

15.04.2021
15 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Trzeźwości. Alkoholizm niestety jest jedną z najbardziej popularnych chorób w skali globalnej. Według statystyk przez alkohol umiera więcej osób niż przez takie choroby jak AIDS lub gruźlica. Alkohol jest także przyczyną...

Zachwiane podstawy życia

14.04.2021
14 kwietnia obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. To nieformalne polskie święto zostało zainicjowane przez twórcę stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot – Marek Kotański. Święto jest obchodzone poprzez organizowanie rozmaitych akcji pomocy ludziom bezdomnym...

Mały gest - wielka radość za sprawą chojnickich więzienników

01.04.2021
"Zajączek" dla dzieci ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi od chojnickich więzienników.

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów został uczczony pod okupacją niemiecką przez chojnickich więźniów.

12 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Matematyki. Za murem więzienia matematyka ma odzwierciedlenie w przestrzennych wytworach z papieru. To także forma samorealizacji.

KOMUNIKAT

26.02.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 8481)) oraz art. 247 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U z 2020 r., poz. 523 z późn. zm.2)), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491 z poźn. zm3)) -...

22 lutego obchodzony jest Europejski Dzień Ofiar Przestępstw ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. W tym dniu więźniowie napisali listy do osób poszkodowanych w wyniku przestępstw, których dokonali.

KOMUNIKAT

15.02.2021

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r., poz. 8481)) oraz art. 247 § 1 ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U z 2020 r., poz. 523 z późn. zm.2)), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 491 z poźn. zm3)) -...

2 lutego przypada Dzień Pozytywnego Myślenia, który stał się inspiracją do opracowania programu resocjalizacji pn: "Myślę pozytywnie”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej