Miasto: Chojnice

Ulica: ul. Pietruszkowa 4

Kod pocztowy: 89-600

Email: oz_chojnice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 397-49-99

Fax: (52) 396-70-80

Kształtujemy dobre nawyki

30.03.2020
Więźniowie w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach zbierają plastikowe nakrętki, które zostaną przekazane na cele charytatywne. Nie jest to pierwsza taka zbiórka zainicjowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Komunikat

18.03.2020
Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu...

Komunikat

11.03.2020
Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C,...

Aktualności

Trwa nabór do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Kandydaci na rok akademicki 2020/2021 mogą do 15 maja br. rejestrować się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Komunikat

24.03.2020

Na podstawie art. 247 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy, mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach zwyciężyli w “XXIII Mistrzostwach Służby Więziennej w Halowej Piłce Nożnej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Bydgoszczy”.

6-7 lutego 2020 roku w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach we współpracy ze Stowarzyszeniem Program Wsparcia Zadłużonych odbyły się zajęcia edukacyjne dla skazanych zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych.

31 stycznia br. przedstawiciele Oddziału Zewnętrznego w Chojnicach uczestniczyli w uroczystych obchodach powrotu Chojnic w granice II Rzeczypospolitej.

W roku 2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Chojnicach specjalistycznymi oddziaływaniami objęto niemal osiemdziesięciu skazanych. Oddziaływania związane były z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem przemocy i agresji oraz kształtowaniem umiejętności społecznych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej