Miasto: Chmielów

Ulica: ul. Zaciszna 4

Kod pocztowy: 39-442

Email: oz_chmielow@sw.gov.pl

Telefon: 15 856 53 10

Fax: 15 856 53 11

Lekcja wychowawcza w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie.

10.01.2019
W dniu 07 stycznia 2018r w Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy odbyło się spotkanie uczniów klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu z funkcjonariuszami Służby Więziennej oraz osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności.

Mikołajkowy prezent dla dzieci…

21.12.2018
Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy przekazał nieodpłatnie 10 rowerów dla dzieci z Domu Dziecka w Skopaniu.

„Wielokulturowa pamięć dni minionych”… cdn.

27.11.2018
Zajęcia edukacyjne i kulturalno – oświatowe kształtujące u skazanych postawy obywatelskie i patriotyczne.

Aktualności

Wspólna akcja z tarnobrzeską Policją...

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. To już 100 rocznica...

Biskup Edward Marian Frankowski w towarzystwie swojego Sekretarza oraz ks kapelana Dziekana Józefa Rogowskiego Proboszcza Parafii Chmielów odwiedzili w dniu 26.10.2018r Oddział Zewnętrzny w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy.

W dniach 24 sierpnia i 8 września br. odbyły się spotkania osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie Zakładu Karnego w Dębicy z kustoszami Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg.

W dniach od 09 do 26 lipca 2018 r. funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Dębicy i Oddziału Zewnętrznego w Chmielowie oraz osadzonym umożliwiono zapoznanie się z twórczością byłych więźniów hitlerowskiego obozu zagłady Auschwitz.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej