Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Rynek 8

Kod pocztowy: 85-790

Email: oz_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Telefon: (52) 346-70-90 / (52) 326-85-38

Fax: (52) 347-20-32

Dzień Sekretarki i Asystentki

25.01.2023
Sekretarka, czyli osoba która sprawuje pieczę nad obsługą sekretariatu jest niezwykle istotnym ogniwem pionu administracyjnego w jednostce penitencjarnej. Efektywne i sprawne wykonywanie przez nią obowiązków służbowych sprawia, iż obieg dokumentów w fordońskim Oddziale...

103. rocznica powrotu Bydgoszczy do Macierzy

20.01.2023
20 stycznia br. na fordońskim rynku zorganizowano obchody z okazji 103. rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy, w których uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Bydgoszczy.

Niosą pomoc fordońskiej rodzinie w potrzebie

18.01.2023
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie zaangażowali osadzonych w pomoc rodzinie pochodzącej z bydgoskiego Fordonu. Wszystko dzięki porozumieniu, które zostało podpisane ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu.

Aktualności

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Bydgoszczy-Fordonie realizowany jest program resocjalizacyjny "Przemoc w rodzinie – przeciwdziałanie". W jego ramach fordońska jednostka podjęła współpracę z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Wspólne działanie służb ma jeden cel - zapobieganie zachowaniom agresywnym oraz ich eskalacjom przez sprawców przemocy wobec członków rodziny.

Kiedy wspomina się o resocjalizacji, każdy myśli o osobach zdemoralizowanych, niedostosowanych społecznie i więzieniu. Jednak czy nie można jednocześnie pomyśleć o pewnej zmianie, modyfikacji zachowań tych osób, które w trakcie procesu resocjalizacji nabywają umiejętności postępowania zgodnie z oczekiwaniami społecznymi.

4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille'a. Oddział Zewnętrzny w Bydgoszczy-Fordonie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy jest jedyną jednostką penitencjarną w kraju, która posiada oddział przeznaczony dla skazanych ociemniałych odbywających karę w systemie terapeutycznym, poza oddziałem. Skazani ociemniali kierowani są do jednostki celem objęcia ich kursem orientacji przestrzennej oraz nauki pisma Braille'a.

Z okresem Świąt Bożego Narodzenia najczęściej kojarzone jest przygotowywanie potraw świątecznych, ubieranie bożonarodzeniowej choinki, bombki, a także płynące z radioodbiornika kolędy. Będąc za murami więzienia nie ma możliwości, aby spędzić ten czas w sposób taki o jakim często się marzy. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju oddziaływania, prowadzone przez kadrę penitencjarną bydgoskiej jednostki oraz podległych oddziałów zewnętrznych.

Pod tym hasłem funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego Bydgoszcz Fordon Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wraz z osadzonym w ramach programu "Warsztaty manualne – świąteczna twórczość i nie tylko" podjęli się zrealizowania twórczości w celu pomocy na rzecz Stowarzyszenia im. Sue Ryder w Bydgoszczy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej