Miasto: Bielsko-Biała

Ulica: ul. Słowackiego 15A

Kod pocztowy: 43-300

Email: oz_bielsko_biala@sw.gov.pl

Telefon: 33 828 05 11

Fax: do 15:30 33 828 05 31, po 15:30 33 828 05 35

KOMUNIKAT

07.04.2021
W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

W dalszym ciągu #RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI POMAGA

24.03.2021
W Zakładzie Karnym w Cieszynie 24 marca nastąpiło przekazanie 1300 kompletów odzieży ochronnej dla Fundacji Ekologicznej ARKA. Odzież uszyta w Bielsku-Białej i Cieszynie trafi w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości...

#ResortSprawiedliwościPomaga w 2021 roku

04.02.2021
W Oddziale Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie nastąpiło dziś przekazanie 500 kompletów odzieży ochronnej Fundacji Ekologicznej ARKA. Odzież ta trafi w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga...

Aktualności

W 102. rocznicę powołania więziennictwa przez marszałka Józefa Piłsudskiego obchodzone jest święto Służby Więziennej. To właśnie 8 lutego 1919 r. Naczelnik Państwa podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych - akt prawny regulujący funkcjonowanie tej gałęzi wymiaru sprawiedliwości w odrodzonej Polsce.

KOMUNIKAT

08.02.2021

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Wzorowa postawa funkcjonariusza Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie pozwoliła 10 stycznia zapobiec tragedii.

Stan epidemii wprowadzony w naszym kraju 9 miesięcy temu przyzwyczaił nas do zmian w życiu społecznym. Teraz miarą naszej troski o bliskich są nie częste spotkania, a zachowywanie dystansu. Ta nowa rzeczywistość ma też odzwierciedlenie w pracy funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie.

KOMUNIKAT

18.12.2020

W sprawie zmiany i przedłużenia mocy obowiązującej zarządzenia w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Powyższa myśl Seneki przyświecała funkcjonariuszom bielskiego OZtu przy organizacji przedświątecznej akcji charytatywnej o nazwie „Wkręćmy się w pomaganie!”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej