Miasto: Bielsko-Biała

Ulica: ul. Słowackiego 15A

Kod pocztowy: 43-300

Email: oz_bielsko_biala@sw.gov.pl

Telefon: 33 828 05 11

Fax: do 15:30 33 828 05 31, po 15:30 33 828 05 35

Świętowaliśmy odzyskanie niepodległości

12.11.2021
11 listopada to szczególny dzień dla każdego Polaka. Funkcjonariusze Służby Więziennej z Bielska-Białej włączyli się tego dnia w miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości.

Wizyta klasy mundurowej w bielskim OZ

18.10.2021
Funkcjonariusze Służby Więziennej w Bielsku-Białej kontynuują współpracę z lokalnymi szkołami. W murach tutejszej jednostki penitencjarnej gościli dziś uczniów z Zespołu Szkół im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Bielsku-Białej ZDZ w Katowicach.

Szanowny Przedsiębiorco!

24.08.2021
Przedstawiamy ofertę podjęcia współpracy z oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie polegającej na odpłatnym zatrudnieniu skazanych w pomieszczeniach udostępnionych w naszej jednostce.

Aktualności

Komunikat

26.11.2021

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, a także przekazywanymi informacjami o prognozowanym wzroście liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 od dnia 27.11.2021 r. wprowadza się ograniczenia mające zapewnić w możliwie najszerszym stopniu bezpieczeństwo epidemiczne w jednostce penitencjarnej.

Funkcjonariusze bielskiego Oddziału Zewnętrznego ZK w Cieszynie zorganizowali kurs zawodowy we współpracy z lokalnym Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Bierze w nim udział 7 skazanych.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości Dyrektor Zakładu Karnego w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej ppłk Krzysztof Sojka wręczył funkcjonariuszom akt nadania wyższego stopnia służbowego oraz odznaczenia resortowe.

W przeddzień święta niepodległości funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej ZK w Cieszynie zorganizowali spotkanie dla uczniów 3 klasy liceum z Kęt. Licealiści mogli zapoznać się z tematyką postępowania karnego wykonawczego.

W związku z niedawno obchodzonym Międzynarodowym Dniem bez Przemocy funkcjonariusze Służby Więziennej wzmagają działania na rzecz zwalczania przejawów agresji i nadużyć wśród więźniów. W bielskim Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Cieszynie wyemitowano w radiowęźle tematyczną audycję, a także kontynuowano realizację programu korekcyjno-edukacyjnego opartego na modelu DULUTH.

Dążąc do zwiększenia liczby skazanych pracujących administracja tutejszej jednostki nawiązała współpracę z Centrum rehabilitacyjno – opiekuńczym Inter.Med w Czernichowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej