Miasto: Warszawa

Ulica: Kocjana 3

Kod pocztowy: 01-473

Email: oz_bemowo@sw.gov.pl

Telefon: (22) 328-60-80 / (22) 328-60-84

Patriotyczny maj

14.05.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie - Bemowie podejmowanych jest szereg inicjatyw mających na celu promocję postaw i wartości patriotycznych oraz obywatelskich w połączeniu z  popularyzowaniem aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

Osadzeni rozdają "Żonkile" (materiał video)

23.04.2018
19 kwietnia 2018 r. w 75 rocznicę wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim osadzeni wzięli udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum POLIN.

Wielkanoc z rodziną

28.03.2018
24 marca w Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie odbyło się spotkanie wielkanocne dla skazanych i ich rodzin zorganizowane przez wychowawców w ramach programu z zakresu integracji rodzin „Wielkanoc z rodziną”

Aktualności

Integracja rodzin

16.07.2018

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie- Bemowie realizowany jest program readaptacji społecznej w zakresie integracji rodzin, pn. "Spacer za murem".

W Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się drugi w tym roku kurs przyuczający do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

18 maja 2018 r. na zaproszenie Dyrektora Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” w Warszawie, odbyły się zajęcia profilaktyczne z młodzieżą przeprowadzone przez kpt. Annę Maryniak- wychowawcę OZ- Bemowo.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego na warszawskim Bemowie odbyły się dwie hospitacje studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

16 kwietnia w Oddziale Zewnętrznym Warszawa Bemowo rozpoczął się pierwszy w tym roku kurs przyuczający do zawodu Ogrodnik, finansowany ze środków PO WER

11 kwietnia 2018 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbyły się warsztaty dla osadzonych w związku z ogólnopolską akcją „Żonkile” upamiętniającą 75 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej