ppłk Anna Świtek-Bąk

e-mail: bdg@sw.gov.pl

telefon: 22 640 85 91  

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do działań świadczonych przez Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz monitorowanie zapewnienia przez CZSW dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej