Dyrektor Biura: Jacek Pawłowicz

Zastępca Dyrektora: Paweł Szabłowski

Telefon: 22 640 83 73

E-mail: muzeum@sw.gov.pl

MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH I WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Dyrektor : Jacek Pawłowicz

Zastępca Dyrektora: Paweł Szabłowski

Kontakt:
Jarosław Wróblewski
Tel. 22 640 84 79
mail: muzeum@sw.gov.pl

 

O MUZEUM

29 lutego 2016 r., Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał zarządzenie powołujące  Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Siedzibą Muzeum stanie się teren obecnie funkcjonującego Aresztu Śledczego w Warszawie-Mokotowie przy ul. Rakowieckiej 37, który w 2017 roku zostanie wygaszony.

Umiejscowienie przyszłego Muzeum nie jest przypadkowe. Więzienie na Rakowieckiej pełniło funkcję głównego więzienia politycznego od roku 1945 i przez cały okres stalinowski byli w nim przetrzymywani najważniejsi członkowie podziemia niepodległościowego. To właśnie przy Rakowieckiej więziono gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold. Poza wojskowymi więziono na Mokotowie również cywili i przedstawicieli kościoła katolickiego m.in. abp. Antoniego Baraniak.

Więzienie na Mokotowie nie było tylko miejscem odosobnienia, ale również miejscem kaźni, Golgotą Narodu Polskiego. Na terenie więzienia wykonano ponad 350 wyroków śmierci, a liczba osób zakatowanych w trakcie śledztwa pozostaje nieznana. Przez kolejne lata trwania systemu komunistycznego przez Rakowiecką przewinęły się tysiące osób zatrzymywanych z powodów politycznych. W drugiej połowie lat 80 przy Rakowieckiej więziony był m.in. Józef Szaniawski ostatni więzień polityczny PRL, który opuścił zakład karny w Barczewie dopiero 22 grudnia 1989 r.

W roku 2019 planowane jest otwarcie Muzeum z atrakcyjną i nowoczesną  przestrzenią wystawienniczą, jako ośrodka pobudzającego do twórczej refleksji na temat polskiego patriotyzmu i współczesnej historii Polski. Muzeum ma za zadanie pokazać prawdziwą historię Żołnierzy Wyklętych w różnych aspektach nie opierając się jedynie na akcjach zbrojnych, ale prezentując również współpracę ze społeczeństwem, codzienność służby w leśnym oddziale i tragiczny pobyt w katowniach MBP, który dla wielu działaczy podziemia był ostatnim fragmentem ich życia.

Muzeum pokaże również historię społecznego oporu przeciwko totalitarnemu systemowi po roku 1956. Gość muzeum zostanie przeprowadzony przez historię PRL poznając nie tylko najważniejsze wydarzenia, ale przede wszystkim historię ludzi, którzy w imię wyższych wartości i miłości ojczyzny poświęcili całe swoje życie w walce z okrutnym ustrojem. W muzeum będzie można poznać historię nie tylko opozycjonistów z pierwszego szeregu, lecz również tych osób, które do dzisiaj żyją zapomniani przez historię.

1 lipca 2016 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał Radę Programową Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, w skład której weszli :

 • prof. Bogdan Chrzanowski,
 • dr Wojciech Frazik,
 • dr Krzysztof Kaczmarski,
 • dr Maciej Korkuć,
 • dr Kazimierz Krajewski,
 • dr Tomasz Łabuszewski,
 • dr Agnieszka Łuczak,
 • dr Grzegorz Majchrzak,
 • dr hab. Filip Musiał,
 • dr Wojciech Muszyński,
 • dr hab. Piotr Niwiński,
 • dr Sławomir Poleszak,
 • dr hab. Krzysztof Szwagrzyk,
 • mec. Grzegorz Wąsowski,
 • prof. Jan Żaryn.

PRZEKAZYWANIE PAMIĄTEK

Muzeum znajduje się w fazie organizacji i jego głównym zadaniem jest gromadzenie zbiorów, które zostaną wykorzystane w przyszłej ekspozycji muzealnej. Prosimy  tym samym o przekazywanie do Muzeum wszelkich pamiątek, zapisków czy wspomnień związanych z Żołnierzami Wyklętymi a także późniejszą działalnością niepodległościową w czasach PRL. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać telefonicznie pod nr 22 640 85 15, 22 640 86 05 oraz mailowo ( muzeum@sw.gov.pl).

ZWIEDZANIE ARESZTU

Muzeum już od maja br. prowadzi regularne oprowadzania po historycznej części Aresztu Śledczego w Warszawie. Wejścia odbywają się w każdą środę i są przeznaczone dla grup zorganizowanych.

Rakowiecka 37A

02-521 Warszawa

Telefon: 22 640 83 73

Fax: 22 848 77 94

E-mail: muzeum@sw.gov.pl

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej