Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Nabór do Służby Więziennej

28.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

Służba Więzienna dzieciom

27.05.2019
Na zaproszenie Stadionu Wrocławskiego delegacja z aresztu śledczego we Wrocławiu i funkcjonariuszy GISW wzięła udział w festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka.

Wizyta przedstawicieli polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości

23.05.2019
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 22 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna).

Aktualności

Grupa skazanych uczestniczyła w programie profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i nadużywaniu substancji psychoaktywnych KOREKTA

Grupa skazanych uczestniczyła w zajęciach z zakresu kultury i oświaty prowadzonych przez Panią Małgorzatę B. dzięki współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

W lipcu zakończyła się kolejna edycja programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych 'Uniwersytet Więzienny', który był realizowany wspólnie ze studentami psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dniu 24 lipca 2019r. Areszt Śledczy we Wrocławiu odwiedziły osoby reprezentujące Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Stowarzyszenie Reprezentacja Polski Bezdomnych - Cardiff 2019 Homeless World Cup.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w kuli ortopedycznej.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”. W ramach tego programu readaptacyjnego brało udział 9 skazanych. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego delegowanego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy z Wrocławia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej