Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

8 lutego Dniem Tradycji Służby Więziennej

08.02.2023
Dzień 8 lutego został ustanowiony Dniem Tradycji Służby Więziennej na mocy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.

Więźniowie miłości

06.02.2023
W dniu 4 lutego w ramach programu readaptacji społecznej „Moja rodzina – moja siła”, zorganizowane zostało spotkanie walentynkowe dla skazanych odbywających karę pozbawiania wolności w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

Pierwsze w tym roku „Spotkania z historią 2023”

07.01.2023
Grupa skazanych w dniu 5 stycznia 2023r. uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza dot. niemieckich obozów koncentracyjnych w ramach programu "Spotkania z historią 2023"

Aktualności

W ramach Porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim w dniu 03.02.2023r., odbyło się spotkanie ze słuchaczami studiów podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego.

Rap zza krat

30.01.2023

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się koncert hip-hopowy emitowany przez sieć radiowęzła. Wykonawcami byli skazani, którzy odbywają karę pozbawiania wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

21 stycznia br. w Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się koncert kolęd.

Z inicjatywy Kapelana więziennego Roberta Żukowskiego i  nieformalnej grupy Wolontariuszy „Zacheuszki” po raz kolejny rozdano osadzonym przebywającym w tutejszej jednostce kieszonkowe kalendarze na rok 2023.

Dwie klasy młodzieży z XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu w dniach 16 i 20 grudnia br. brało udział w spotkaniu na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Młodzi ludzie zaznajomili się z formacją mundurową jaką jest Służba Więzienna. Mieli okazję zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez funkcjonariuszy, zasadami naboru do naszej formacji i przebiegu służby.

W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyła się wizyta studyjna współorganizatorów konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” oraz gościa honorowego pana Stanisława Wołczewskiego ps. Kazimierz - uczestnika Powstania Warszawskiego. Głównym celem wizyty było zapoznanie z historią jednostki oraz formacją mundurową.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej