Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Wizyta pracowników Urzędu Skarbowego Wrocław

08.03.2019
Na zaproszenie funkcjonariuszy SW pracownicy Urzędu Skarbowego wzięli udział w spotkaniu z grupą funkcjonariuszy i  grupą skazanych celem przybliżenia rozliczeń podatkowych. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa w jednostce.

Awanse i odznaczenia na 100 - lecie polskiego więziennictwa

15.02.2019
W dniu 8 lutego 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten stał się podstawą do funkcjonowania i dalszego kształtowania polskiego systemu penitencjarnego. Podpisanie pierwszego aktu prawnego, regulowało organizację...

Malarskie ekspresje na Świebodzkiej

05.02.2019
W Areszcie Śledczym we Wrocławiu prowadzone są oddziaływania z zakresu biblioterapii, muzykoterapii, filmoterapii i plastykoterapii.

Aktualności

Dzięki podpisanemu porozumieniu między Służbą Więzienną a Stowarzyszeniem Pomocy „Ludzie Ludziom” odbyło się spotkanie dla skazanych i funkcjonariuszy w dniu 22.02.2019. Spotkanie było prowadzone przez pracowników Stowarzyszenia: Ewę Humienną, Sylwię Szwaja i Paulinę Szuba.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program readaptacyjny aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 1/2019”. Zajęcia prowadzone były we współpracy wychowawcy, doradcy zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP we Wrocławiu oraz przedstawiciela Urzędu Pracy we Wrocławiu.

W związku z planowanymi w dniach 16-17 luty 2019 r. pracami modernizacyjnymi, ulegnie zmianie termin udzielania widzeń.

2019 rok w Areszcie Śledczym we Wrocławiu rozpoczęliśmy naprawdę z wysokiego pułapu. Albowiem w dniu 5 stycznia na zaproszenie Funkcjonariusza Służby Więziennej odwiedzili jednostkę przedstawiciele Towarzystwa Lotniczego Świebodzice, którzy uczestniczyli w  spotkaniu z grupą skazanych. Była to druga wizyta osób reprezentujących Towarzystwo Lotnicze Świebodzice w Areszcie Śledczym we Wrocławiu. Pierwszy raz nasi goście odwiedzili nas w 2013 roku....

W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych realizowanych na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w miesiącu grudniu zrealizowane zostały dwa duże programy readaptacyjne.

Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi 2 stycznia br. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w paczce higieniczno-odzieżowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej