Miasto: Wejherowo

Ulica: Sobieskiego 302

Kod pocztowy: 84-200

Email: as_wejherowo@sw.gov.pl

Telefon: 58 778 79 03

Fax: 58 778 79 04

Odmienić okolicę

12.07.2021
W związku z podjęciem prac związanych z przygotowaniem terenu pod budowę altany ogrodowej na placu zabaw w Sołectwie Lewinko, Areszt Śledczy w Wejherowie odpowiedział na prośbę Stowarzyszenia Gminy Lewinko, Sołtysa oraz Rady Sołeckiej, udzielając wsparcia lokalnej...

Wyczekiwane Zastępstwo

22.06.2021
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Andrzej Tesarewicz, powitał uprzedniego kierownika działu kwatermistrzowskiego, mjr. Artura Kołodziejskiego na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Wejherowie, życząc mu sukcesów i powodzenia w realizacji...

Szansa i nadzieja na powrót do normalności

22.06.2021
Na ręce personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie, składamy serdeczne podziękowania za sprawne przeprowadzenie szczepień przeciwko Covid – 19, wśród funkcjonariuszy, pracowników oraz podopiecznych Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Aktualności

KOMUNIKAT

22.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021r. przywraca się w Areszcie Śledczym w Wejherowie realizację widzeń określonych w art. 105a i art. 217 kodeksu karnego wykonawczego, z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Widzenie trwa 60 minut . W miesiącu osadzony może korzystać z ilości widzeń określonych w art. 105a kkw . Widzenia w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielane są w soboty i niedziele. Widzeń w niedzielę udziela się w pierwszej...

Informuję, iż od dnia 01.07 w widzeniu będą mogły uczestniczyć max 2 osoby pełnoletnie lub osoba pełnoletnia z dzieckiem.

Areszt Śledczy w Wejherowie wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją, wspierał grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Labudy w Strzepczu w ramach Szkolnego Tygodnia Profilaktyki.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Wejherowie a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, osoby pozbawione wolności uczestniczą w rozładunku żywności oraz wydawaniu żywności, na rzecz lokalnej społeczności.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Bohater z krwi

25.05.2021

Honorowi Dawcy Krwi zwykle anonimowi, pomagają w sposób bezinteresowny innym ludziom, dając część siebie, dzieląc się bezcennym darem jakim jest krew. Skromni, nie czekają na aplauz, chociaż zasługują na najwyższą formę uznania, szacunku i wdzięczności. Dzieląc się swoją krwią i jej składnikami, każdego dnia ratują ludzkie życie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej