Miasto: Wejherowo

Ulica: Sobieskiego 302

Kod pocztowy: 84-200

Email: as_wejherowo@sw.gov.pl

Telefon: 58 778 79 03

Fax: 58 778 79 04

Dzień Niepodległości w Wejherowie - 100 lecie

14.11.2018
W Wejherowie odbyły się powiatowo-miejskie obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Aresztu Śledczego.

Podwójne dwudziestolecie

22.10.2018
Areszt Śledczy w Wejherowie czynnie wpisuje się w działalność na rzecz powiatu wejherowskiego oraz Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej. W związku z tą współpracą jednostka została uhonorowana dwoma medalami.

Osadzeni pomagają

28.09.2018
Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałą okazją, by nie tylko zdobyć wiedzę o poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie ale również pomóc potrzebującym

Aktualności

Aktywizacja zawodowa skazanych zbiera coraz obfitsze plony. Każdego dnia setki osadzonych wychodzą poza mury jednostek penitencjarnych, by świadczyć pracę na rzecz kontrahentów zewnętrznych

20 grudnia 2018 r. w Areszcie Śledczym w Wejherowie odbyło się spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Realizacja projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 (POWER) w Areszcie Śledczym w Wejherowie w roku 2018 r.

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości stanowią znakomitą okazję do wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

W październiku na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2018 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Osadzeni Aresztu Śledczego w Wejherowie biorący aktywny udział w sprzątaniu trenerów zielonych okolicznych gmin to  już wieloletnia tradycja

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej