Miasto: Wejherowo

Ulica: Sobieskiego 302

Kod pocztowy: 84-200

Email: as_wejherowo@sw.gov.pl

Telefon: 58 778 79 03

Fax: 58 778 79 04

Nasza mała ojczyzna

13.07.2018
Człowiek jako osoba społeczna wchodzi w relacje z otoczeniem, staje się jego współtwórcą i bierze za nie odpowiedzialność. Środowisko, w którym się wychowuje i przebywa, kształtuje jego tożsamość. Naszą małą ojczyzną są Kaszuby, których historię i tradycję każdego dnia...

Miesiąc pamięci narodowej

26.04.2018
Nikt nie rodzi się patriotą. Tę postawę należy budować w człowieku stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Kształtowanie postaw patriotycznych służy identyfikacji narodowej i kulturowej. Przygotowuje do życia w społeczeństwie. Wpływa na kształtowanie więzi...

Program „Praca dla więźniów” w wejherowskim areszcie

08.03.2018
7 marca br.odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami kontrahentów zatrudniających skazanych

Aktualności

Osadzeni pomagają

28.09.2018

Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałą okazją, by nie tylko zdobyć wiedzę o poprawnym funkcjonowaniu w społeczeństwie ale również pomóc potrzebującym

Osadzeni Aresztu Śledczego w Wejherowie biorący aktywny udział w sprzątaniu trenerów zielonych okolicznych gmin to  już wieloletnia tradycja

Osadzeni też mogą nieść pomoc dla potrzebujących.

Muzyka jest w nas

31.08.2018

Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej inspirowanej folklorem kaszubskim oraz beskidzkim.

W Areszcie Śledczym w Wejherowie trwa program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych pt.: ”Historia jest nauczycielką życia”.

„ALEBABKI”

19.06.2018

Tak nazywa się amatorska grupa teatralna z Gniewina, która zaprezentowała w Areszcie Śledczym w Wejherowie sztukę pt.: „Cafe Luna”

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej