Miasto: Wejherowo

Ulica: Sobieskiego 302

Kod pocztowy: 84-200

Email: as_wejherowo@sw.gov.pl

Telefon: 58 778 79 03

Fax: 58 778 79 04

Służba Więzienna na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

10.09.2019
W Wejherowie odbyły się uroczystości z okazji 80. rocznicy agresji hitlerowskich Niemiec na  Polskę.

Podróż do przeszłości

26.06.2019
W dniu 19.06.2019 r. wejherowski areszt odwiedziły siostry zakonne z Częstochowskiego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek .

Cichy Bohater

29.05.2019
Szeregowy Jan Koziróg pełniący na co dzień służbę strażnika Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Wejherowie udzielił pierwszej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadku samochodowego.

Aktualności

MUZYKA NIEPODLEGŁA

27.08.2019

Pod takim tytułem na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie odbył się koncert muzyki klasycznej.

Programy resocjalizacji sprzyjające readaptacji społecznej skazanych są doskonałym sposobem zdobycia wiedzy na temat poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie

Power 2019

26.06.2019

W czerwcu na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie rozpoczął się kolejny z zaplanowanych na rok 2019 cykli szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Studia w praktyce

24.05.2019

Studenci drugiego roku kierunku Kryminologia i Kryminalistyka z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie w myśl zasady, że wiedzę teoretyczną dobrze jest poprzeć praktyką.

Majowe Świeta

14.05.2019

W historii naszego kraju maj to szczególny miesiąc. W 1791 r. uchwalono konstytucję 3 Maja, a 8 maja 1945 roku zakończyła się II Wojna Światowa.

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskieo, zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej