Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Jesteśmy dumni z Naszego kolegi uczestnika biegów dla największych twardzieli!

17.09.2020
Impreza ta wpisała się do kalendarza imprez biegowych twardzieli wśród największych twardzieli! Tak promowany był Bieg Morskiego Komandosa, który odbył się niedawno. Nic zatem dziwnego, że zaproszenie na to wydarzenie otrzymał nasz kolega oraz przełożony kadry wychowawców...

1 września- Cześć i Chwała Bohaterom

31.08.2020
1 września, w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej obchodzimy w Polsce Dzień Weterana Walk o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Święto zostało ustanowione, aby oddać cześć wszystkim żołnierzom, którzy walczyli o wolność i niepodległość Polski.

O tym jak czczono pamięć bohaterów w jednostce na warszawskim Służewcu.

03.08.2020
W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu realizowany był program „63 dni”, w którym brali udział skazani odbywający karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego, zarówno pierwszy raz karani jak i recydywiści. Inspiracją do rozpoczęcia programu była 76 rocznica...

Aktualności

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu w ramach projektu POWER prowadzony jest kurs przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi...

W więzieniu nie pracują tylko strażnicy więzienni, są też: wychowawcy, psychologowie, terapeuci, kwatermistrze oraz osoby zajmują się finansami jednostki penitencjarnej. Służbę pełnią także funkcjonariusze działu ewidencji, którzy czuwają nad terminowością czynności procesowych i prawidłowością wprowadzanych orzeczeń.

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs o profilu Brukarz. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Czym dysponują funkcjonariusze starający się zamknąć drogę cwanym przemytnikom? To ich wprawna ręka i doświadczenie. W dniu dzisiejszym w trakcie dokonywania nadzoru nad korespondencją kierowaną do osadzonego ujawniono środki odurzające. Kolejny raz dzięki profesjonalnej postawie funkcjonariuszy, udało się zapobiec przedostaniu się na teren jednostki substancji niedozwolonych. Profesjonalizm funkcjonariuszy kolejny raz pozwolił na utrzymanie właściwego poziomu...

Komunikat

24.07.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Psy specjalne i patrolowo- obronne wspomagaja funkcjonariuszy Służby Więziennej w ich pracy na rzecz realizacji powierzonego Służbie Więziennej zadania związanego z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa na terenie Aresztów Śledczych i Zadkładów Karnych. Pies specjalny NASER od 2015 roku pełniący swoją służbę w Areszcie na Służewcu , który zgodnie z kluczem nosi imię na "N" brał udział w spektakularnych akcjach udaremniających próby przemytu...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej