Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

„Z widzenia do więzienia”

20.05.2019
Służba w więziennictwie to nie tylko wyróżnienie, możliwość rozwoju zawodowego, pewna stabilna praca, lecz przede wszystkim codzienny wysiłek funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w celu budowania bezpieczeństwa publicznego oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności.

Wyrazy uznania

20.05.2019
Prezydent Miasta Płock Pan Andrzej Nowakowski, na ręce Pana Dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie – Służewcu ppłk Krzysztofa Ziółkowskiego, przekazał podziękowania za wieloletnią owocną współpracę na rzecz społeczności Płocka. W treści podziękowania podkreślono niezwykłą wagę...

15 maja - Międzynarodowy Dzień Rodzin

15.05.2019
Kalendarz w miesiącu maju i czerwcu obfituje w święta związane z rodziną. W tym okresie przypadają obchody Dnia Matki, Dnia Dziecka, a także Dnia Ojca. Od 1993 roku, do powyższych świąt, dołączył Międzynarodowy Dzień Rodzin. Święto to ustanowione zostało przez ONZ...

Aktualności

12 maja – pielęgniarki i pielęgniarze, położne i położnicy obchodzą swoje święto. W strukturach Służby Więziennej personel pielęgniarski stanowi niewątpliwie ważną grupę zawodową. Wykonywanie tego zawodu wymaga szczególnych predyspozycji, zaangażowania i cierpliwości. Niestety, pomimo tego, że nikt nie kwestionuje kluczowej roli pielęgniarek i położnych w opiece medycznej, z roku na rok, co raz mniej osób decyduje się na podjęcie nauki i pracy w tych...

Jak co roku, 2 maja, z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polski, przed Aresztem Śledczym w Warszawie Służewcu, powiewa biało-czerwony symbol Naszego kraju.

19 kwietnia 2019 roku, w Wielki Piątek, w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w Areszcie Śledczym w Warszawie – Służewcu, odbyło się wielkanocne spotkanie pacjentów oddziału, absolwentów i personelu. W tym dniu dołączyli do nas również przedstawiciele wspólnoty Anonimowych Narkomanów.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, radosnego nastroju oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych życzy ppłk Krzysztof Ziółkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu

Święto Zmartwychwstania Pańskiego, upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa, uznawane jest za najważniejsze święto chrześcijańskie. W okresie wielkanocnym wypełnione są nie tylko kościoły, ale również więzienne kaplice. W tym czasie osadzeni chętnie korzystają z przysługującego im prawa do posług religijnych.

W przededniach Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, odbyło się uroczyste spotkanie funkcjonariuszy i pracowników jednostki oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, a także byli dyrektorzy jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej