Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

81. Rocznica Zbrodni Katyńskiej - wspólne zajęcia edukacyjne warszawskich aresztów

13.04.2021
Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu, Areszt Śledczy w Warszawie Grochowie i Areszt w warszawskiej Białołęce łącząc się zdalnie z Marcinem Prokopem przedstawicielem fundacji Dom Kultury uczciły 81 rocznicę zbrodni katyńskiej realizując lekcję historii w której...

Wirtualni goście z Akademii Pedagogiki Specjalnej

07.04.2021
Sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie zajęć hospitacyjnych na terenie jednostki, do czego przyzwyczajeni byli pracownicy naukowi prowadzący zajęcia m.in. z metodyki oddziaływań penitencjarnych warszawskich uczelni dlatego wykorzystano tym razem zdaną formę...

Przemytnicy testują nowe drogi, funkcjonariusze znajdują

07.04.2021
W czasie świątecznego weekendu funkcjonariusze z warszawskiego aresztu przy Kłobuckiej nie próżnowali, mieli więcej pracy niż można by było zakładać. Funkcjonariusze Służby Więziennej udaremnili w ostatni weekend dwie próby dostarczenia do aresztu telefonów komórkowych i suszu...

Aktualności

Miałem szansę normalnie żyć dzisiaj mam do odbycia 9 letni wyrok za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i środkach odurzających, rozpoczął swoją opowieść o tragedii drogowej, jaka wydarzyła się w 2017 roku skazany z Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Skazany został zaproszony wirtualnie do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie na kurs reedukacyjny skierowany do osób, które nagminnie nie przestrzegają...

Komunikat

19.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Sytuacja epidemiczna nie pozwala na zorganizowanie zajęć hospitacyjnych na terenie jednostki, do czego przyzwyczajeni byli pracownicy naukowi prowadzący zajęcia ze studentami warszawskich uczelni dlatego wykorzystano tym razem zdaną formę połączenia. Dzięki temu gośćmi Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu byli dziś studenci Wydziału Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Mogli zadać pytania terapeutom i wychowawcy oddziału...

Komunikat

07.04.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Dzień Mężczyzn

09.03.2021

Dzisiaj przypadający Dzień Mężczyzn to święto Naszych funkcjonariuszy, na co dzień pełniących służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie- Służewcu. Mimo, że w jednostce pracuje wiele kobiet to mężczyźni stanowią znacznie większą liczbę zatrudnionych. 

Komunikat

08.03.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej