Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Poczytaj Mi Tato ponownie w służewieckim areszcie

19.01.2021
Zakończyła się kolejna edycja programu ”Poczytaj Mi Tato”. W obecnych warunkach w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w okresie epidemii Covid19 kadra penitencjarna nadal stara się realizować programy readaptacyjne sprzyjające relacjom rodzinnym, pamiętając, jak ważnym...

Ten gest to dar życia

07.12.2020
Czterech funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w trosce o zdrowie i życie innych dzieli się dzisiaj swoim osoczem. Grupa funkcjonariuszy aresztu przy Kłobuckiej odpowiedziała na apel i wzięła dziś udział w ogólnopolskim programie pobierania osocza od...

Kocham i szanuję, nie biję!

03.12.2020
Od 1999 roku, obchodzona jest kampania "BIAŁA WSTĄŻKA". Ta globalna inicjatywa ONZ stanowiąca "16 dni Akcji Przeciwko Przemocy ze Względu na Płeć" nie ominęła również Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. W okresie od 25 listopada do 10 grudnia, trwa w Oddziale Terapeutycznym...

Aktualności

Komunikat

25.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

18.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

11.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Tradycją już oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Areszcie Śledczym w Warszawie – Służewcu, jest celebrowanie świąt Bożego Narodzenia … jednak w tym roku epidemia pomieszała plany.

Dzisiaj któryś z bohaterów, beneficjentów akcji #Obiady dla Bohaterów powiedział -„robicie cuda”. Seniorzy zasłużeni dla Polski dla których funkcjonariusze Służby Więziennej dostarczają ciepłe posiłki doceniają wysiłek mundurowych i wolontariuszy. Dzisiaj seniorzy razem z ciepłym posiłkiem otrzymali także w związku z okresem przedświątecznym symboliczne bombki. To była chwila, kiedy można było złożyć życzenia tym, których bardzo się ceni i szanuje.

Oni walczyli o naszą wolność – My zawalczymy o ich zdrowie, takie hasło przyświeca akcji #Obiady dla Bohaterów. Dzięki seniorom kombatantom wojennym My możemy pełnić służbę w wolnym kraju kierując się zasadami uczciwości, honoru i szacunku dla innych dlatego czujemy się w obowiązku aby pomóc, dostarczając ciepłe posiłki tym, którzy walczyli o niepodległość.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej