Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Pomagamy

01.12.2019
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu włączyli się w akcję charytatywną „Legijna paczka świąteczna na kresy 2019”, której celem jest przygotowanie paczek świątecznych z żywnością dla Naszych rodaków zamieszkujących na Wileńszczyźnie. Akcja kontynuowana jest...

Dzień Dawcy Szpiku

24.11.2019
Kpt. Małgorzata Piątkowska pełniąca na co dzień służbę w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, dla ratowania życia ludzkiego, dwukrotnie zdecydowała się oddać szpik. Dziś jest pomysłodawczynią akcji przeprowadzonej w dniach 18-22 listopada na terenie Aresztu...

Kolejne udaremnienie próby przemytu narkotyków na teren Aresztu w Warszawie- Służewcu

23.11.2019
Przemytnicy wciąż badają czujność funkcjonariuszy służewieckiego aresztu. Tym razem udaremniono przemyt środków odurzających przy nowoprzyjętym osadzonym.

Aktualności

5 grudnia 2019 roku ks. Biskup Michał Janocha udzielił grupie osadzonych sakramentu bierzmowania i chrztu. Uroczystość była zwieńczeniem kilkumiesięcznego okresu przygotowań prowadzonych pod kierunkiem Księdza kapelana, s. Anny i świeckich katechetek.

Studenci za murem

07.12.2019

Absolwenci uczelni o kierunkach pedagogicznych, psychologicznych, prawnych są potencjalnymi kandydatami do pracy w Służbie Więziennej. O tym które elementy oferty pracy są według studentów szczególnie cenne a jakie sami mogą zaoferować przyszłemu pracodawcy, rozmawiano podczas spotkania na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu w piątkowe przedpołudnie. Tym razem gośćmi służewieckiej jednostki byli studenci IV i V roku resocjalizacji...

Hasło „Starzejące się społeczeństwo” stawia nowe wyzwania społeczne w zakresie działań edukacyjnych na temat zdrowia. Wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom także jednostki penitencjarne organizują kursy zawodowe o profilu opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

W czwartkowe przedpołudnie grupa skazanych z Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu miała okazję zwiedzić wraz z przewodnikiem Łazienki Królewskie z uwagi na zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu pokrzyżowali plany osobom próbującym przemycić na teren jednostki narkotyki.

W ramach audycji „Charaktery” na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu nagrana została rozmowa ze skazanym, który opowiada o codzienności w więzieniu o swoich rozterkach i dylematach oraz o planach na przyszłość. Audycja Piotra Firana łamie stereotypy i ukazuje prawdę o ludziach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej