Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Funkcjonariusze Aresztu w Warszawie Służewcu z wizytą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

11.05.2022
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj Akademię Pedagogii Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W uczelni zorganizowano dzisiaj dzień kół zainteresowań. Przedstawiciele Służby Więziennej towarzyszyli Uczelnianemu Kołu Resocjalizacji...

Studenci prawa Uniwersytetu Warszawskiego na zajęciach hospitacyjnych w Areszcie na Służewcu

29.04.2022
Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj studenci II i V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas dzisiejszej wizyty mieli szansę zobaczyć gdzie będą znajdować się osoby wobec których będą np. orzekać lub gdzie będą przychodzić...

Nielegalna przesyłka przechwycona przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie na Służewcu

25.04.2022
Kolejna próba przechytrzenia funkcjonariuszy Służby Więziennej spaliła na panewce. Za pomocą tzw. wrzutki próbowano przekazać za mur aresztu telefon komórkowy z kartą SIM i ładowarką oraz kilka strzykawek. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu kolejny raz...

Aktualności

Dyrektor Generalny Służby Więziennej powierzył mjr. Nikodemowi Banasiowi pełnienie obowiązków na stanowisku dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj studenci III, IV i V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W przypadku studentów prawa szczególnie ważne są wizyty studyjne w jednostkach penitencjarnych ponieważ prawo karne wykonawcze będące podstawowym aktem prawnym regulującym zadania i działania Służby Więziennej najłatwiej zrozumieć w jednostce penitencjarnej

Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej m.in. z klas mundurowych uczestniczyła w spotkaniu z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu. Licealiści mogli poznać tajniki pracy funkcjonariuszy dowiedzieć się o codzienności za murem oraz rozważyć opcję wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Zbiórka na rzecz pomocy małej Lence na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie- Służewcu nie trwała wcale długo a zebrano kilkanaście worków plastikowych nakrętek, które na co dzień bywają wyrzucane do kosza na śmieci jako coś niepotrzebnego. Zbiórkę w większości przeprowadzono w oddziałach mieszkalnych, ponieważ nie można marnować potencjału, który jest duży. Jednostka na warszawskim Służewcu ma pojemność ponad 1000...

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu prowadzony jest kurs zawodowy przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika ogólnobudowlanego. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, zwiększające prawdopodobieństwo otrzymywania odpowiedniej gratyfikacji finansowej...

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu odwiedzili dzisiaj studenci Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, którzy jako swój kierunek kształcenia wybrali terapię zajęciową. Młodzież już się określiła. Zdecydowanie chcą pracować z ludźmi wymagającymi wsparcia. Podczas dzisiejszej wizyty mieli szansę porozmawiać z terapeutami i psychologami pracującym w dwóch oddziałach terapeutycznych funkcjonujących w Areszcie przy Kłobuckiej oraz porozmawiać z osadzonymi/...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej