Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

UWAGA PRACA. Dołącz do NAS!

01.12.2021
W Areszcie Śledczym na warszawskim Służewcu trwa rekrutacja na stanowiska m.in wychowawcy działu penitencjarnego, pielęgniarki/ pielęgniarza przy ambulatorium z izbą chorych, funkcjonariusza działu ewidencji oraz kierowcy i informatyka. Zalety pracy w Służbie Więziennej...

Akcja krwiodawstwa w trzech warszawskich jednostkach penitencjarnych

18.11.2021
Dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu oraz zaprzyjaźnione jednostki w Warszawie- Białołęce oraz w Warszawie- Grochowie włączyły się do organizowanej ogólnopolskiej akcji krwiodawstwa służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW – NASZA...

Przed świętem Niepodległości służewieccy funkcjonariusze odwiedzili mogiły zasłużonych dla formacji

10.11.2021
W ramach edukacji historycznej kadry Służby Więziennej delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu oddała hołd zmarłym funkcjonariuszom nad ulokowanymi na cmentarzu Powązkowskim mogiłami. Były to osoby szczególnie ważne dla działania formacji, przyczyniły się one...

Aktualności

Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku koniecznością kontynuacji działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się obecną sytuacją epidemiczną, w trosce o zdrowie funkcjonariuszy, osadzonych i ich rodzin widzenia realizowane będą z zachowaniem zasad...

Komunikat

16.11.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje pod hasłem „Dzień szacunku dla munduru”. Mundur reprezentacyjny przywdzieje tego dnia Nasz kolega sierż. Mariusz Puchalski, który jest członkiem Kompanii Reprezentacyjnej Służby Więziennej. Gdy nadchodzi czas świąt państwowych bierze udział w uroczystościach państwowych. Tak będzie również w trakcie tegorocznych obchodów Święta Niepodległości.

Zawód BUDOWLANIEC

05.11.2021

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu w ramach projektu POWER prowadzony jest kurs o profilu pracownik robót wykończeniowych. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczynia się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym. Udział w kursie zwiększa prawdopodobieństwo odnalezienia się skazanych na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Dzięki udziałowi w projekcie skazani nabędą...

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, w trakcie których ćwiczono wykonywanie zadań służbowych funkcjonariuszy aresztu z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. Współdziałanie oparte zostało na obowiązującym porozumieniu pomiędzy tymi organami oraz przepisami regulującymi funkcjonowanie tych służb

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu trwa z zachowaniem reżimu sanitarnego program psychokorekcyjny dla kierowców odbywających karę pozbawienia wolności za jazdę w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu „HIOB”, który opracowany został przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia psychokorekcyjne dla kierowców skazanych za prowadzenie pojazdów...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej