Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 512-65-00

Fax: (22) 673-45-01

Noc Bibliotek w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów

04.10.2019
V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Szkolenia w ramach PO WER szansą na zdobycie zawodu

04.10.2019
W ramach projektu pn.: ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' finansowanego ze środków POWER 2014-2020 w Oddziale Zewnętrznym w Popowie w miesiącu wrześniu 2019 r. odbyły się kursy...

KOLEJNA ODSŁONA PREWENCJI

01.10.2019
Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny...

Aktualności

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego na Warszawskim Grochowie aktywnie włączają się w tegoroczną akcję „Sprzątania świata – Polska 2019 ”, motywując osoby pozbawione wolności do działań na rzecz środowiska naturalnego.

19 września br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie–Grochowie, płk Wojciech Zaręba w obecności Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie, płk. Zbigniewa Brzostka, zawarł kolejną umowę dotyczącą zatrudnienia odpłatnego osób pozbawionych wolności.

Ratowanie ludzkiego życia – priorytetem SW

Wizytacja przedstawicieli NMF

NOWE WOLUMINY

Profesjonalizm funkcjonariuszy SW

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej