Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 512-65-00

Fax: (22) 673-45-01

Delegacja Ministerstwa Sprawiedliwości Gruzji w Polsce

20.11.2019
Wizyta przedstawicieli MS Gruzji w grochowskim areszcie

Dar KRWI od funkcjonariuszy Aresztu Śledczego Warszawa - Grochów

15.11.2019
Ogólnopolska Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych: „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, organizowana jest corocznie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W grochowskim areszcie uczymy żyć na nowo - UCZCIWIE

15.11.2019
W okresie od 26 października do 9 listopada 2019 r. osadzone kobiety z grochowskiej jednostki penitencjarnej uczestniczyły w programie resocjalizacyjnym „Możesz więcej”, realizowanym przez kadrę Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie oraz mgr kosmetologii Panią Iwonę...

Aktualności

Ogólnopolska Akcji Honorowego Krwiodawstwa służb mundurowych: „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”, organizowana jest corocznie dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Obchody odzyskania niepodległości wśród osadzonych grochowskiej jednostki

Studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Idea mediacji na Olszynce Grochowskiej

V edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek

Od 2012 r. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej