Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 512-65-00

Fax: (22) 673-45-01

Wybór należy do Ciebie czyli promocja zatrudnienia w SW

20.05.2022
Być funkcjonariuszem Służby Więziennej

Ballady i romanse – więzienny artbook z okazji dwusetnej rocznicy pierwszego wydania zbioru Adama Mickiewicza

16.05.2022
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie we współpracy z Fundacją Dom Kultury realizują projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mający na celu przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów”...

Wizyta uczniów LO w areszcie

13.05.2022
Uczniowie LO poznają warunki odbywania kary i możliwości wstąpienia do SW

Aktualności

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie Rady Programowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie w której uczestniczyli przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Funkcjonariusze zachęcają studentów do podjęcia zatrudnienia w SW

Kolejna grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochowie wzięła udział w programie “Każdy ma to na co się odważy” którego głównym celem jest edukacja i  uświadomienie zagrożeń oraz konsekwencji wynikających z nadużywania alkoholu oraz środków psychoaktywnych.

Wizyta studentów w grochowskiej jednostce penitencjarnej

W dniu dzisiejszym kadra penitencjarna uczestniczyła w webinarium z cyklu „Praktyczny Narodowy", którego organizatorem była Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej