Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 512-65-00

Fax: (22) 673-45-01

Sport - narzędziem wychowawczym w grochowskiej jednostce.

14.01.2021
Sport jest nieodzownym narzędziem wychowawczym i bardzo ważnym środkiem w procesie resocjalizacji. Jest również środkiem do walki ze słabościami oraz daje możliwość przełamywania barier. jednym z najprzystępniejszych sposobów dotarcia do osadzonych i oddziaływania...

Wspieramy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku.

22.12.2020
Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służba Więzienna wspomagają instytucje i podmioty dzieląc się środkami ochronnymi niezbędnymi w walce z epidemią koronawirusa.

Aktualności

Komunikat

11.01.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT

28.12.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Święta za kratami

21.12.2020

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Niestety w tym roku będziemy je obchodzić w cieniu pandemii koronawirusa. W ubiegłych latach Święta Bożego Narodzenia w jednostkach penitencjarnych wyglądały zupełnie inaczej, organizowane były spotkania rodzinne, które pozwalały skazanym i ich rodzinom cieszyć się w tym okresie swoją obecnością.

Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Niestety w tym roku będziemy je obchodzić w cieniu pandemii koronawirusa. Dlatego jak co roku w okresie Świątecznym nie możemy zapominać o innych dla których ten czas jest wyjątkowo trudny a mianowicie dla podopiecznych domów seniora.

Komunikat

14.12.2020

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

„W Kratkę” to magazyn społeczno-artystyczny, tworzony przez kobiety odbywające karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie oraz polskie artystki i artystów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej