Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Hospitacje studenckie w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce

16.01.2020
Podstawowe zasady funkcjonowania jednostki, oddziaływania penitencjarne na skazanych, specyfika pracy oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu, ośrodek diagnostyczny – to główne tematy wizyty studyjnej.

Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego

17.12.2019
W dniu 16 grudnia 2019 roku zakończył się III Ogólnopolski Konkurs Artystyczny „To co polskie...” organizowany przez Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce. Patronat nad konkursem objęła Fundacja Dom Kultury.

Uroczystości z okazji 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

16.12.2019
14 grudnia 2019r. przedstawiciele Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce wzięli udział w uroczystości upamiętniającej internowanych opozycjonistów stanu wojennego.

Aktualności

W dniu 14 stycznia br. na świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbył się noworoczny koncert dla skazanych.

W Pierwszy Dzień Świąt Bożego Narodzenia w białołęckim areszcie odbyła się msza święta i wspólne kolędowanie.

Podsumowanie POWER

31.12.2019

Potrzeba prowadzenia nauczania skazanych wynika z kilku przesłanek: po pierwsze wielu z nich nie posiada nawet wykształcenia podstawowego, co zamyka im drogę do zdobycia w przyszłości odpowiedniego zawodu. Po drugie zdobycie wykształcenia daje duże szanse na skuteczną readaptację społeczną i po trzecie sama nauka poprzez zapełnienie czasu skazanym zmniejsza dolegliwości kary – D. Widelak

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas nawet za murami więzienia...

W dniu 20 grudnia 2019 r. delegacja Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1 w Warszawie przekazała Światło Betlejemskie Dyrekcji Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej