Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Wystawa "S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz"

06.08.2019
„S.O.S. przeciw handlarzom i łowcom dusz” to kampania społeczna, której celem jest uświadomienie zagrożenia XXI wieku, jakim jest handel ludźmi i współczesne niewolnictwo.

Akcja społeczna "Wolność łączy"

01.08.2019
Grupa kilku osadzonych z białołęckiego aresztu wzięła udział w akcji społecznej upamiętniającej rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

01.08.2019
1 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające powstańczy zryw.

Aktualności

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce, rzetelnie wykonując swoją pracę, wpływają na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostce. Kolejny raz nie dopuścili do przeniknięcia na teren jednostki przedmiotów niebezpiecznych.

W dniu 29 lipca br. ośmioosobowa grupa studentów pod opieką Pani Justyny Zareckiej z Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich uczestniczyła w hospitacjach na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce.

Rodzina stanowi istotę każdego społeczeństwa. Zapewniając społeczeństwu ciągłość w aspekcie biologicznym i kulturowym, jest jego wartością nadrzędną.

Tegoroczne Święto Policji, obchodzone w 100 rocznicę powołania Policji Państwowej to data szczególna, to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji.

Grupa osadzonych z  Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce ukończyła kurs zawodowy – monter ociepleń budynków w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Od dnia 1 sierpnia 2019r. obowiązują nowe zasady udzielania widzeń. Zmiany podyktowane są stworzeniem bardziej komfortowych warunków dla osób odwiedzających, a przede wszystkim celem zmniejszenia czasu oczekiwania na widzenie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej