Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

21 września 1944 r. – pamiętamy!

22.09.2020
Złożenie wieńców oraz oddanie czci poległym w 1944 roku żołnierzom AK „Obroża” to  dla funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce patriotyczny obowiązek.

Hala produkcyjna nowym miejscem pracy dla skazanych!

18.09.2020
Kolejny duży projekt. I to w dosłownym znaczeniu tego słowa.  Hala produkcyjna przy białołęckim areszcie  o powierzchni  użytkowej 1200 m²  miejscem pracy dla licznej grupy skazanych.

Rozpoczynamy nowy rok… szkolny 2020/21

01.09.2020
Spośród 3427 uczniów uczęszczających do przywięziennych szkół -  wraz z dniem 1 września -126 słuchaczy rozpocznie naukę w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce.

Aktualności

1 sierpnia to ważny dzień dla wszystkich Polaków. Obchodzona w tym roku 76. rocznica Powstania Warszawskiego  wzbudziła również u funkcjonariuszy z białołęckiego aresztu chęć aktywnego uczestnictwa w obchodach tego święta.

„Pamiętaj, że każdy napotkany człowiek czegoś się boi, coś kocha i coś stracił…” Ernest Hemingway. Areszt Śledczy w Warszawie – Białołęce w  ramach  oddziaływań penitencjarnych realizuje między innymi programy readaptacji społecznej skierowane do osadzonych, którzy zostali skazani na karę pozbawienia wolności za popełnienie tzw. przestępstw drogowych. Jednym z nich jest właśnie program pt.: „Świadomy kierowca”.

Ważne wybory…

13.07.2020

28 czerwca, 12 lipca 2020 roku – dwie niedziele, podczas których funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie – Białołęce dołożyli wszelkich starań, by każda osoba pozbawiona wolności przebywająca w dniu wyborów w jednostce penitencjarnej posiadająca jednocześnie czynne prawo wyborcze mogła oddać głos na kandydata ubiegającego się o Urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Idziemy na rekord!

06.07.2020

11 450 - tyle maseczek ochronnych funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce przekazali do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Lublinie.

Z dniem pierwszego lipca bieżącego roku weszło w życie porozumienie w sprawie współpracy  pomiędzy Zespołem Szkół STO w Raciążu a Aresztem Śledczym w Warszawie Białołęce.  To nowy etap w rozwoju białołęckiego aresztu, który dzięki wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji kształtuje pozytywny wizerunek Służby Więziennej jednocześnie propagując postawy zarówno patriotyczne i społeczne młodzieży szkolnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej