Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Kampania "Bezpieczni w służbie - bezpieczni w pracy"

02.07.2019
Jak sobie radzić z agresją werbalną i niewerbalną? Jak bezpiecznie zorganizować miejsce pracy? Na te i wiele innych pytań, odpowiedź poznali pracownicy Sądu Rejonowego Warszawa Praga Północ.

Wielki Piknik Rodzinny "Ale Frajda!"

10.06.2019
8 czerwca br. na terenie Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie odbył się piknik rodzinny pt. "Ale Frajda!”. Program przewidywał znakomitą zabawę, rodzinne grillowanie i wiele miłych niespodzianek dla dzieci.

Aktualności

Grupa osadzonych z  Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce ukończyła kurs zawodowy – monter ociepleń budynków w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

W dniu 12 czerwca br. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce odwiedzili studenci prawa Uczelni Łazarskiego z Warszawy.

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec osób pozbawionych wolności powinny być ukierunkowane na umożliwienie jak najszerszych kontaktów skazanych z rodzinami.

Wakacje to czas, gdy młodzi ludzie częściej niż zwykle podejmują nieodpowiedzialne i ryzykowne decyzje, często sięgając po alkohol lub narkotyki. Takie zachowania mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Więzienie jest najgorszym ze scenariuszy dla młodego człowieka. Często zdarza się, że podjęte przez młodzież decyzje stoją w konflikcie z porządkiem prawnym i mogą rzutować na całe jego życie.

W dniu 5 czerwca br. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce odbył się koncert skrzypcowy dla osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej