Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

Odprawa roczna w Areszcie Śledczym w Warszawie - Białołęce

21.03.2019
21 marca 2019 r. odbyła się roczna odprawa kierownictwa Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce, w której wziął udział płk Zbigniew Brzostek - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego mjr Krzysztof Rybak.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce zdeklasował rywali podczas zawodów pływackich

11.03.2019
W dniach 6-8 marca 2019 roku w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach odbyły się VIII Mistrzostwa Służby Więziennej w Pływaniu.

Niepokorni, niezłomni, wyklęci

05.03.2019
W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyło się spotkanie dla osadzonych w ramach kampanii „Ocalić od zapomnienia”, którego gościem był Pan Maciej Roszkowski przewodnik z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Aktualności

Białołęcki areszt odwiedzili Pani Teresa Glenc – członek Komisji Zdrowia, Pani Ewa Kozanecka - członek Komisji Polityki Zdrowotnej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz przedstawiciel Fundacji Barka- Pan Włodzimierz Placewicz

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

W Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce z powodzeniem realizowany jest program Praca dla Więźniów.

W lutym bieżącego roku na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie Białołęce zorganizowano zakup psów służbowych i specjalnych do pracy w Służbie Więziennej.

W ramach aktywizacji zawodowej osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie Białołęce odbywa się kurs przyuczający do zawodu szwacza

19 lutego 2019 r. Areszt Śledczy w Warszawie - Białołęce organizuje zakup psów służbowych i specjalnych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej