Miasto: Szamotuły

Ulica: al. 1 Maja 5

Kod pocztowy: 64-500

Email: as_szamotuly@sw.gov.pl

Telefon: 61 29 21 345

Fax: 61 29 25 192

Lekcja profilaktyki

12.06.2018
W ramach oddziaływań profilaktycznych realizowanych w Bursie Szkolnej w Szamotułach, uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Szamotułach.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

17.05.2018
W dniu 16 maja 2018r. kierownik działu penitencjarnego mjr Patrycja Piwowarczyk uczestniczyła w konferencji pt. „Praca więźniów poprzez partycypację społeczną”.

Profilaktyka uzależnień

17.05.2018
Współpraca Aresztu Śledczego w Szamotułach z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szamotułach

Aktualności

Przedsięwzięcie jest dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałanie 1.3.1. oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kursy PO WER

21.06.2018

Osadzeni obywający kary pozbawienia wolności w Areszcie Śledczy w Szamotułach zdobywają kwalifikacje zawodowe w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Pniewach.

Szkolenie brukarzy

19.04.2018

Kolejnych 12 osadzonych rozpoczęło kształcenie w ramach kursu zawodowego brukarz.

W dniu 12 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie dyrektora aresztu ppłk Mirosława Szymańskiego i kierownika działu penitencjarnego mjr Patrycji Piwowarczyk z dyrektorem centrum Jaromirem Zielińskim.

Spotkanie z dalekimi podróżami

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej