Miasto: Świdnica

Ulica: ul. Trybunalska 16

Kod pocztowy: 58-100

Email: as_swidnica@sw.gov.pl

Telefon: (74) 854-93-00

Fax: (74) 854-93-02

Narodowe Święto Niepodległości z udziałem funkcjonariuszy

12.11.2018
Już tradycyjnie 11 listopada 2018 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości. Tym razem w 100-lecie odzyskania niepodległości, w uroczystościach centralnych w mieście, jednostkę reprezentowali: dyrektor mjr Bartłomiej...

Służba Więzienna - 100 lat Niepodległości

12.11.2018
9 listopada 2018 r. mjr Bartłomiej Lenartowicz, dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, uroczyście otworzył wystawę pokonkursową, zorganizowaną z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa zorganizowana przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wpisuje się...

Atak na konwój, odbicie zakładnika i zatrzymanie przestępców…

28.10.2018
26 października 2018 r. w okolicach Świdnicy odbyły się ćwiczenia służb mundurowych z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Celem ćwiczeń było skoordynowanie działań służb mundurowych w stanie wyjątkowego zagrożenia.

Aktualności

28 listopada 2018 r. mjr Bartłomiej Lenartowicz i funkcjonariusze świdnickiego aresztu uczestniczyli w pierwszej konferencji dotyczącej mediacji, która dedykowana była wzajemnej współpracy mediatorów z Policją i Służbą Więzienną.

16 listopada 2018 r., z okazji Narodowego Święta Niepodległości, płk Tomasz Raczyk, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu, wręczył funkcjonariuszom Aresztu Śledczego w Świdnicy odznaczenia państwowe i awanse na wyższy stopień służbowy.

7 listopada 2018 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy zakończył się kolejny kurs "Technologa robót wykończeniowych w budownictwie", który zorganizowali funkcjonariusze Służby Więziennej. Dzięki temu 12 skazanych zyskało kwalifikacje i umiejętności zawodowe, które z pewnością zaowocują po zakończeniu kary.

Zgodnie z przyjętą tradycją 11 listopada 2018 r. grupa skazanych zainspirowana przez wychowawcę ds. kulturalno – oświatowych, wzięła udział w miejskich uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Zgromadzeni pod pomnikiem na pl. Grunwaldzkim, gdzie odbywały się miejskie uroczystości, obejrzeli program artystyczny i wysłuchali okolicznościowych przemówień.

W dniu 25 października 2018 r. w ramach realizowanej przez Służbę Więzienną kampanii „Bezpieczni w służbie i pracy”, funkcjonariusze Aresztu Śledczego Świdnicy zorganizowali szkolenie dla pracowników zatrudnionych w instytucjach podległych Starostwu Powiatowemu w Świdnicy.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy podejmują szereg działań w ramach procesu resocjalizacji. Tym razem zajęcia w ramach programu resocjalizacyjnego „Historia nauczycielką życia” odbyły się w świdnickim Kościele Pokoju.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej