Miasto: Świdnica

Ulica: ul. Trybunalska 16

Kod pocztowy: 58-100

Email: as_swidnica@sw.gov.pl

Telefon: (74) 854-93-00

Fax: (74) 854-93-02

Postawa obywatelska godna naśladowania

06.10.2021
4 października 2021 r. funkcjonariuszka i pracownik cywilny systemu dozoru elektronicznego Aresztu Śledczego w Świdnicy odebrały z rąk komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadinspektora Dariusza Wesołowskiego, podziękowania i listy gratulacyjne za pomoc, którą okazały...

Kolejni osadzeni rozpoczynają pracę

27.09.2021
Po wielomiesięcznych negocjacjach, w połowie września 2021 r. dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, zawarł umowę ze spółką „Rebelia”, dotyczącą utworzenia nowych miejsc pracy i odpłatnego zatrudnienia do 9 osadzonych na terenie jednostki.

Program „Praca dla Więźniów” nadal priorytetem

23.06.2021
22 czerwca 2021 r. kierownictwo Aresztu Śledczego w Świdnicy, zawarło umowę z Panem Piotrem Babiarzem, właścicielem świdnickiej firmy „P-13 Piotr Babiarz”, w zakresie odpłatnego zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta.

Aktualności

W związku z trudną sytuacją epidemiczną, od dnia 27.11.2021r. widzenia w Areszcie Śledczym w Świdnicy realizowane będą z zachowaniem zwiększonego reżimu sanitarnego. Osoby, które zostały zapisane na widzenia w dniach 27 oraz 28 listopada 2021 roku, zostaną wpuszczone.

16 listopada 2021 r., z okazji Narodowego Święta Niepodległości, ppłk Bartłomiej Lenartowicz, Dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy, wręczył funkcjonariuszom jednostki odznaczenia państwowe i awanse na wyższy stopień służbowy.

2 listopada 2021 r. w świdnickim zakończył się kolejny zorganizowany przez funkcjonariuszy Służby Więziennej kurs zawodowy. Dzięki temu 12 skazanych nabyło umiejętności i uzyskało kwalifikacje w zakresie "Technologa robót wykończeniowych w budownictwie".

Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Świdnicy od przeszło trzech lat zajmują się obsługą systemu dozoru elektronicznego na terenie całego Dolnego Śląska. Natomiast od 1 lutego 2020 r. w jednostce funkcjonuje osobny dział powołany właśnie do obsługi tego probacyjnego systemu odbywania kary. W tym czasie pracownicy i funkcjonariusze, w ramach wykonywanych zadań, przejechali już pół miliona kilometrów i wykonali tysiące pomiarów oraz instalacji.

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku. Natomiast dodatkowo dyrektor Aresztu Śledczego w Świdnicy prowadzi nabór do pracy w Służbie Więziennej w Areszcie Śledczym w Świdnicy na stanowisko młodszego psychologa działu penitencjarnego.

Funkcjonariusze Służby Więziennej systematycznie uczestniczą we wszystkich świętach narodowych, ale także i uroczystościach związanych z jubileuszami oraz świętami innych służb mundurowych działających na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej