Miasto: Starogard Gdański

Ulica: Kościuszki 30A

Kod pocztowy: 83-200

Email: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Telefon: (58) 775-92-00

Fax: (58) 775-01-03

Pomorski Katyń

28.09.2020
Szpęgawsk – szczególne miejsce na mapie Kociewia. Osiemdziesiąt jeden lat temu w lesie nieopodal tej miejscowości doszło do masowych zabójstw ludności cywilnej przez okupanta niemieckiego. W bestialski sposób zamordowano tam kilka tysięcy osób - przede wszystkim przedstawicieli...

I charytatywne zawody strzelecko – sportowe

14.09.2020
W dniu 13 września 2020r. na strzelnicy w Bietowie odbyły się I charytatywne zawody strzelecko – sportowe zorganizowane przez Kociewski Klub Żołnierzy Rezerwy LOK. Rywalizacja strzelecka została objęta patronatem Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim mjr. Mariana...

Współpraca starogardzkiego Aresztu Śledczego z Zespołem Szkół Ekonomicznych

17.07.2020
Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim od wielu lat współpracuje na różnych płaszczyznach z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gd. Przykładem są przeprowadzone na prośbę dyrekcji szkoły zajęcia w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczniów klas maturalnych przez...

Aktualności

St. sież. Andrzej Bartczak na co dzień pełni obowiązki służbowe na stanowisku st. Instruktora Działu Ochrony ds. uzbrojenia i p.poż w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim. Swoją pracę w Służbie Więziennej rozpoczął w 2008r. Od wielu lat jego wielką pasją jest strzelectwo; jest niezwykle zaangażowany we wszelkie zadania związane z tą tematyką. Swoje wieloletnie już doświadczenie, merytoryczną wiedzę oraz praktyczne umiejętności wykorzystuje nie...

Komunikat

31.12.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W listopadzie 2020r. w starogardzkim areszcie śledczym ponownie realizowany jest program resocjalizacji „Maska”. Pięcioosobowa grupa skazanych pod opieką wychowawczyń Działu Penitencjarnego szyje środki ochrony osobistej. Podczas jednego dnia osadzeni produkują kilkadziesiąt sztuk maseczek ochronnych.

Komunikat

30.11.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Szkoleniem wstępnym objętych zostało czworo nowo przyjętych funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

KOMUNIKAT

31.10.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej