Miasto: Starogard Gdański

Ulica: Kościuszki 30A

Kod pocztowy: 83-200

Email: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Telefon: (58) 775-92-00

Fax: (58) 775-01-03

Zakończona inwestycja w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim

27.03.2018
W Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim oddano do użytku nowe ambulatorium dla osadzonych.

Mjr Marian Szałkowski Zastępcą Dyrektora w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim

12.02.2018
Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej płk Lesław Bryłkowski z dniem 12 lutego 2018 roku powołał mjr Mariana Szałkowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim.

Dar życia

31.01.2018
Dar życia – Funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim otrzymał odznakę „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Aktualności

W ramach realizacji programu „Praca dla więźniów”, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim zwiększa odpłatne zatrudnienie skazanych.

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez Związek Sowiecki wschodniej części Polski.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a  także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby”. - to tekst roty...

Odprawa roczna

27.03.2018

W dniu 22.03.2018 r. w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim odbyła się uroczysta odprawa służbowa, podsumowująca 2017 rok. W odprawie wzięli udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, płk Lesław Bryłkowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, ppłk Marek Rzeszótko, z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, mjr Marian Szałkowski oraz kierownicy poszczególnych działów.

Dzień 8 lutego jest świętem Służby Więziennej. Termin ten nawiązuje do ogłoszenia dekretu Józefa Piłsudskiego z 7 lutego 1919 roku, który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.

Skazani pracują

02.02.2018

„Tylko praca daje okazję odkryć nam nas samych, pokazać to, czym naprawdę jesteśmy, a nie tylko to, na co wyglądamy”. Joseph Conrad.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej