Miasto: Starogard Gdański

Ulica: Kościuszki 30A

Kod pocztowy: 83-200

Email: as_starogard_gd@sw.gov.pl

Telefon: (58) 775-92-00

Fax: (58) 775-01-03

Awanse, wyróżnienia oraz odznaczenia z okazji Święta Służby Więziennej

26.02.2021
W dniu 08 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Data ta jest związana z ogłoszeniem w dniu 8 lutego 1919 roku przez Józefa Piłsudskiego dekretu, który stał się podstawą prawną funkcjonowania więziennictwa w odrodzonej Polsce. Święto Służby Więziennej to czas...

Postawa godna pochwały

23.02.2021
W dniu dwunastego grudnia 2020r. Dariusz Bobrowski (pracownik cywilny starogardzkiego Aresztu Śledczego) wykazał się dużą odwagą oraz obywatelską postawą.

Komunikat personalny

15.02.2021
Z dniem 11 lutego 2021 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał mjr. Ireneusza Łepkowskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim. Rozkaz personalny wręczył Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś. Nowo powołanemu Dyrektorowi...

Aktualności

KOMUNIKAT

07.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

27.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Komunikat

12.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 10 lutego 2021r. dotychczasowy Dyrektor Aresztu Śledczego w Starogardzie Gd. mjr Marian Szałkowski został powołany przez gen. Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do dalszego pełnienia służby na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie. Mjr Marian Szałkowski od dnia 12 lutego 2018 roku pełnił służbę na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim, natomiast od 21 maja 2020 roku sprawował...

W dniu 29 stycznia 2021r. dzięki skrupulatnej kontroli dokonanej przez funkcjonariuszy starogardzkiego aresztu śledczego udało się zapobiec przedostaniu się substancji niedozwolonych na teren jednostki penitencjarnej. Ukryte one były w klejach biurowych, które stanowiły część zawartości paczki adresowanej do jednego z osadzonych.

Nemo - to pies, który każdego dnia wspomaga funkcjonariuszy naszej jednostki w wykonywaniu zadań służbowych. Jego głównym zadaniem jest wykrywanie substancji niedozwolonych, przede wszystkim środków narkotycznych. Wykorzystywany jest podczas czynności kontrolnych np. wobec osób ubiegających się o wstęp na teren aresztu; sprawdza pomieszczenia, przedmioty. Nemo w  Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim pełni służbę od 2017r.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej