Miasto: Słupsk

Ulica: ul. Sądowa 1

Kod pocztowy: 76-200

Email: as_slupsk@sw.gov.pl

Telefon: 59 848 32 00

Fax: 59 842 86 08

Oddaje krew z honorem

22.11.2019
W pięknym nowo oddanym do użytku budynku Muzeum, przy akompaniamencie fortepianu, wręczone zostały zaszczytne odznaczenia.

Niepodległa Polska świętuje 101 urodziny

12.11.2019
Tradycyjnie, jak co roku, delegacje funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Słupsku uczestniczyły w obchodach Święta Niepodległości.

Aktualności

W trakcie rutynowych czynności kontrolnych, w korespondencji prywatnej do osadzonego, funkcjonariusz działu penitencjarnego wykrył podejrzanie wyglądające wkłady do flamastrów. Po dokładniejszej analizie stwierdzono, ukryte we wkładach do flamastrów zawiniątka, o łącznej wadze 2,94 grama.

W Urzędzie Miejskim w Ustce odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Słupsku mjr Piotr Rynkiewicz.

W Areszcie Śledczym w Słupsku oraz Oddziale Zewnętrznym w Ustce, odbył się mini koncert o charakterze profilaktyki z żywą książką.

Można zostać wyróżnionym „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”, odznaką z okazji "100-lecia polskiego więziennictwa”, a także w przypadku wykazania się wyjątkowo chwalebną postawą, odznaczeniem „SEMPER PARATUS”.

Z wielkim zaangażowaniem, osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Ustce Aresztu Śledczego w Słupsku przystąpili do prac brukarskich w ramach Projektu Obywatelskiego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, projekt pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" - kurs BRUKARZ.

Tak na pytanie o to czym jest mediacja, odpowiada jej definicja.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej