Miasto: Słupsk

Ulica: ul. Sądowa 1

Kod pocztowy: 76-200

Email: as_slupsk@sw.gov.pl

Telefon: 59 848 32 00

Fax: 59 842 86 08

KOMUNIKAT - PRZEDŁUŻENIE OKRESU, W KTÓRYM WSTRZYMUJE SIE WIDZENIA

27.03.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19...

Ku czci pomordowanych robotników przymusowych

09.03.2020
Na początku lipca 1944 roku na terenach kolejowych założono podobóz obozu koncentracyjnego Stutthof o nazwie Aussenkommando Stolp (Stolp to niemiecka nazwa Słupska).

Aktualności

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

KOMUNIKAT - PILNE

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Swoja przygodę z fotografią zaczął ok. 7 lat temu, kiedy podczas urlopu zafascynował się światem przyrody i światem zwierząt do tego stopnia, że z wakacji przywiózł 400 zdjęć, samej fauny i flory.

W dniu 26 lutego 2020r. Areszt Śledczy w Słupsku wziął udział w Targach Pracy organizowanych przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku 76-200 Słupsk, ul Sądowa 1

W pięknym wnętrzu Centrum Kultury 105 w Koszalinie, w dniu 25 lutego 2020r. funkcjonariusze Służby Więziennej zostali awansowani na wyższe stopnie służbowe, a także odznaczeni za zasługi w pracy penitencjarnej. Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Koszalinie za wykazanie się odwagą i poświęceniem w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego otrzymał odznakę Sermper Paratus.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej