Miasto: Radom

Ulica: Wolanowska 120

Kod pocztowy: 26-600

Email: as_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 613-10-00

Fax: (48) 330-86-13

"Nasza krew - nasza ojczyzna"

25.11.2021
Funkcjonariusze i pracownicy radomskiego Aresztu Śledczego już piąty raz w tym roku oddali krew.

Ćwiczenia specjalistyczne w Areszcie Śledczym w Radomiu

26.10.2021
W Areszcie Śledczym w Radomiu w dniach 20-22 października 2021 r. odbyły się ćwiczenia w zakresie działań ochronnych, w trakcie których zgrywano wykonywanie zadań służbowych funkcjonariuszy aresztu z funkcjonariuszami Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Radomscy funkcjonariusze z wizytą u najmłodszych

22.10.2021
Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Radomiu odwiedzili dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Montessori” w podradomskich Kotarwicach.

Aktualności

Przemoc dotyka kobiety na całym świecie. Niezależnie od miejsca pochodzenia, wykształcenia, wyznania, statusu społecznego czy materialnego. Dlatego w 1999 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oficjalnie uchwaliła 25 listopada Międzynarodowym Dniem na Rzecz Eliminacji Przemocy wobec Kobiet.

16 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej.

Listopad to szczególny miesiąc dla naszego kraju. W Areszcie Śledczym w Radomiu każdego roku organizowane są zajęcia i programy o charakterze patriotycznym.

Areszt Śledczy w Radomiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu we współpracy ze środowiskiem lokalnym (urzędami miast i dzielnic, starostwami, szkołami ponadpodstawowymi) realizuje projekt edukacyjno-profilaktyczny „Więzienie – stracony czas”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych , świetlic środowiskowych oraz placówek wychowawczych.

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego:

Funkcjonariusze radomskiego Aresztu Śledczego odwiedzili uczniów z jednej z radomskich szkół podstawowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej