Miasto: Radom

Ulica: Wolanowska 120

Kod pocztowy: 26-600

Email: as_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 613-10-00

Fax: (48) 330-86-13

Pomagamy innym!

19.05.2020
Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga zaowocowała realizowanym przez funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Radomiu programem resocjalizacji „Sztuka Tworzenia – Pomagamy innym” w ramach którego dziesięciu...

Funkcjonariusze dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

22.04.2020
Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali na ręce dyrekcji Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu 400 certyfikowanych maseczek ochronnych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Programy resocjalizacji... zmieniamy spojrzenie na świat

18.03.2020
Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu, każdego roku prowadzą kilkadziesiąt programów resocjalizacji niwelujących deficyty więźniów oraz sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności.

Aktualności

Przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w obchodach 81 rocznicy agresji wojsk radzieckich na Polskę.

Funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Radomiu przekazali 222 materace na rzecz Schroniska dla bezdomnych Zwierząt w Puławach oraz 400 sztuk kocy dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Radomiu w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Dziś po raz czwarty w tym roku funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Radomiu uczestniczyli w akcji honorowego oddawania krwi

Przedstawiciele Służby Więziennej uczestniczyli w obchodach 75 rocznicy uwolnienia więźniów z więzienia UB

Areszt Śledczy w Radomiu przekazał 50 sztuk radiotelefonów wraz z akcesoriami na rzecz gminy Zakrzew. Zostaną przekazane zakrzewskim strażakom.

Mamy POWER

12.08.2020

W Areszcie Śledczym w Radomiu zrealizowane zostało kolejne z zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej