Miasto: Radom

Ulica: Wolanowska 120

Kod pocztowy: 26-600

Email: as_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 613-10-00

Fax: (48) 330-86-13

Komunikat personalny

02.10.2019
Z dniem 2 października 2019 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Małgorzacie Kozicz.

80 rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę

18.09.2019
17 września 2019r. na cmentarzu rzymskokatolickim parafii świętego Wacława w Radomiu odbyły się obchody patriotyczne upamiętniające 80. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę.

Kropla krwi dla dzieci

02.07.2019
„Kropelka z Serca na Dzień Dziecka” pod takim hasłem po raz kolejny Zarząd Klubu HDK PCK „Kropelka Sprawiedliwości” przy Areszcie Śledczym w Radomiu zorganizował otwartą akcję oddawania krwi.

Aktualności

Ku chwale ojczyzny!

14.11.2019

W dniu 14 listopada 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości związane z wręczeniem funkcjonariuszom jednostek podległych Dyrektorowi Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie odznaczeń i aktów nadania wyższych stopni służbowych

Radomianie uczcili 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości z tej okazji odbyły się w Katedrze i pod Pomnikiem Czynu Legionów w Rynku.

W dniu 4 listopada w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyło się spotkanie profilaktyczne dla skazanych z przedstawicielem Misji Więziennej „Fylake”

Ku pamięci...

02.11.2019

Kadra penitencjarna z Aresztu Śledczego w Radomiu zorganizowała dla skazanych kilkugodzinne zajęcia, w ramach których osadzeni pod opieką wychowawcy udali się na cmentarz Rzymskokatolicki w Radomiu

Nowi żołnierze 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego złożyli w niedzielę 27 października na radomskim lotnisku przysięgę po zakończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego.

W dniu 25 października 2019 r. w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się ćwiczenia obronno-ochronne Służby Więziennej. W ćwiczeniach brali również udział funkcjonariusze Policji oraz Straży Pożarnej

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej