Miasto: Poznań

Ulica: ul. Młyńska 1

Kod pocztowy: 61-729

Email: as_poznan@sw.gov.pl

Telefon: 61 85 68 250

Fax: 61 85 68 252

100-lecie powstania Policji Państwowej

10.09.2019
Na Starym Rynku w Środzie Wlkp. odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Policji Państwowej.

Czas nauki

04.09.2019
Zakończenie wakacji jest doskonałą okazją, by przypomnieć o trwającej już od wielu lat współpracy Aresztu Śledczego w Poznaniu z lokalnymi uczelniami wyższymi.

Nie Dopalaczom

28.08.2019
Już 4 lata ma program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej pt. Nie Dopalaczom.

Aktualności

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Poznaniu pomogli ofiarom wypadku drogowego.

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę.

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu funkcjonuje pracownia plastyczna w ramach programu resocjalizacji „Arteterapia jako technika plastyczna” sprzyjającemu readaptacji społecznej.

Areszt Śledczy w Poznaniu systematycznie i skutecznie promuje pracę w Służbie Więziennej.

Na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu została odprawiona Msza Święta z poświęceniem nowej kaplicy przez ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

#Mamytowekrwi

08.05.2019

Wielkopolscy więziennicy i kuratorzy sądowi oraz pracownicy wymiaru sprawiedliwości z poznańskiego sądu okręgowego, po raz kolejny wspólnie "przelewali krew" w ramach kampanii #mamytowekrwi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej