Miasto: Piotrków Trybunalski

Ulica: ul. Wronia 76/90

Kod pocztowy: 97-300

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 64 00

Fax: 44 616 63 15

Firmy zewnętrzne zatrudniają skazanych

19.07.2018
Kolejna grupa osadzonych zostanie zatrudniona w zakładzie przetwarzania elektrośmieci wytwarzanych w gospodarstwach domowych i przemyśle

Istnieje duża szansa, że skazani po zakończeniu odbywania kary będą mieli pracę

11.07.2018
W jednostkach penitencjarnych permanentnie organizowane są kursy zawodowe dla skazanych, tym razem w piotrkowskim areszcie kształci się malarzy

Współpraca Służby Więziennej ze Strażą Graniczną

12.06.2018
Współpraca Służby Więziennej z innymi służbami jest wielopłaszczyznowa, tym razem Straż Graniczna korzystała ze strzelnicy w piotrkowskim areszcie

Aktualności

15 czerwca 2018 roku w Czarnocinie odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Komendantowi Głównemu Policji Państwowej w latach 1926-1935

Osadzeni poznali fascynującą historię Festiwalu w Jarocinie

W dniach 5 – 8 czerwca 2018 roku, na strzelnicy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, odbyły się XLVII Mistrzostwa Strzeleckie Służby Więziennej

Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2018 roku przy okazji Walnego Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie

Szkodliwość oraz konsekwencje zażywania dopalaczy i innych substancji narkotycznych, kryteria naboru do służb mundurowych, a także specyfika pracy w Służbie Więziennej, to podstawowe zagadnienia poruszane na spotkaniu z uczniami gimnazjum.

Szlakiem Legionów

28.05.2018

Z okazji 100-lecia niepodległości, grupa osadzonych odwiedziła miejsca w Piotrkowie Tryb. związane z tradycjami niepodległościowymi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej