Miasto: Piotrków Trybunalski

Ulica: ul. Wronia 76/90

Kod pocztowy: 97-300

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 64 00

Fax: 44 616 63 15

Komunikat

25.03.2020
W sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa (SARS-CoV-2)

Współpraca Służby Więziennej z Instytutem Pamięci Narodowej

06.03.2020
6 marca 2020 roku skazani odbywający karę w AŚ Piotrków Tryb. wysłuchali wykładu Pawła Wąsa z Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi na temat Konspiracyjnego Wojska Polskiego

Uczniowie szkoły średniej spotkali się ze skazanym, którego życie runęło przez używki

05.03.2020
5 marca 2020 roku grupa 50 uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie odbyła zajęcia na terenie Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim

Aktualności

Komunikat

11.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu jej na teren jednostki.

Szer. Mateusz Bielaczyc psycholog Działu Penitencjarnego Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim opowiedział uczniom o swojej służbie i związanymi z nią wyzwaniami

Piotrkowska jednostka penitencjarna zaprasza do współpracy zewnętrznych kontrahentów zainteresowanych uruchomieniem produkcji na terenie aresztu

3 marca 2020 roku w piotrkowskim areszcie odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi płk. Włodzimierza Jacka Głucha oraz ścisłego kierownictwa jednostki

24 lutego 2020 roku w piotrkowskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczystość, podczas której, za wieloletnią służbę dziękował dyrektorowi Mrówczyńskiemu m.in. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Włodzimierz Jacek Głuch

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej