Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Pamiętając o bohaterach

17.09.2018
Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artur Malczyk reprezentował Służbę Więzienną podczas wojewódzkich uroczystości 79. rocznicy agresji wojsk sowieckich na Polskę.

Służba Więzienna podczas 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej

01.09.2018
W wojewódzkich uroczystościach upamiętniających wybuch II wojny światowej, uczestniczyli funkcjonariusze z jednostek okręgu opolskiego z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Opolu płk. Leszkiem Czerebą na czele.

Pomocni nawzajem

22.08.2018
W lipcu i sierpniu br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziałach Zewnętrznych w Turawie i w Opolu realizowany był program resocjalizacyjny dla skazanych, w tym osadzonych niepełnosprawnych pn. "Pomocni nawzajem". Uczestniczyło w nim łącznie 27 skazanych kobiet...

Aktualności

Akcja Segregacja

24.09.2018

W miniony piątek, 21 września br., skazani z Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz skazane z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięły udział w corocznej akcji "Sprzątanie Świata-Polska". Przewodnim hasłem tegorocznej akcji było „Akcja-Segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.

10 sierpnia br. na terenie Aresztu Śledczego Opolu oraz podległego mu Oddziału Zewnętrznego w Turawie przeprowadzono szkolenie przewodników i tresurę psów w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

Dział ochrony to najliczniejsza grupa reprezentująca Służbę Więzienną. Funkcjonariusze pełniący w nim służbę, realizują jedno z najważniejszych zadań stawianych przed naszą formacją - ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego zarówno wewnątrz jednostki, jak i poza nią.

W lipcu br. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany jest program edukacyjny z zakresu profilaktyki i edukacji zdrowia.

W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, od 1 do 22 czerwca br. w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie i Oddziale Zewnętrznym w Opolu prezentowana była wystawa pt. ”Na nieludzkiej Ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”.

Od 24 maja do 22 czerwca 2018 r. w Areszcie Śledczym w Opolu realizowany był cykl szkoleniowo-aktywizacyjny pn. konserwator powierzchni płaskich, połączony z aktywizacją zawodową.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej