Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Na festynie w Publicznej Szkole Podstawowej w Prószkowie

21.05.2018
18 maja br. funkcjonariusze Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu nie próżnowali. Mobilni i w pełnej gotowości operacyjnej udali się do Prószkowa, gdzie swoją obecnością wsparli festyn rodzinny...

Krew na wakacje – inauguracja

17.05.2018
16 maja br. członkowie Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu oraz cywilni pracownicy Służby Więziennej zainaugurowali akcję krwiodawstwa pod nazwą "Krew na wakacje”. Potrwa ona do 22 czerwca br.

Służba Więzienna wsparła niepełnosprawnych sportowców

11.05.2018
10 maja br. funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu, w tym oddziałów zewnętrznych z Turawy i Opola, będący członkami Klubu HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, wsparli Politechnikę Opolską w organizacji...

Aktualności

Sztuka zmiany

24.04.2018

24 kwietnia br. grupy teatralne skazanych z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wystąpiły na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu w ramach organizowanego przez Areszt Śledczy w Poznaniu V Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej.

10 kwietnia br. w całym kraju obchodziliśmy 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W opolskich uroczystościach Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artur Malczyk.

Kadra Aresztu Śledczego w Opolu, w ramach oddziaływań readaptacyjnych prowadzonych z osadzonymi kobietami, od 3 lat współpracuje z Fundacją Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu. Co roku włączamy się do uczestnictwa w ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”.

Odprawa roczna

12.03.2018

12 marca br. w sali Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu odbyła się roczna odprawa służbowa poświęcona analizie funkcjonowania w 2017 r. Aresztu Śledczego w Opolu oraz podległych mu oddziałów zewnętrznych w Turawie i Opolu.

8 marca br. w sali im. Osmańczyka w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu odbyła się roczna odprawa i zarazem obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet Zarządu Koła nr 13 Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artura Malczyka reprezentował por. Jakub Graczyk.

1 marca 2018 r. w całym kraju obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Służba Więzienna jest trzecią, co do wielkości formacją mundurową, która silnie wpisuje się w tradycje i idee niepodległościowe. Uczciliśmy pamięć Niezłomnych, zamordowanych przez system totalitarny.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej