Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Chcemy pomagać – ozdoby dla Betanii

17.12.2020
Nie ustajemy w pomaganiu. Tym razem nasze wsparcie skierowaliśmy do Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu.

Świąteczny nastrój

15.12.2020
Coraz bliżej święta. Czas wspólnoty, rodzinnych spotkań, obdarowywania się prezentami. Czas duchowego misterium i oczyszczenia. W tym roku trochę inne, skromniejsze, bez przepychu. Stan pandemii wymusza na nas zachowanie szczególnej ostrożności. Wykazanie się dojrzałością...

Pomagamy w walce z koronawirusem

08.12.2020
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, zrzeszeni w Klubie HDK PCK Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu i Aresztu Śledczego w Opolu, przyłączyli się do zainicjowanej w tym tygodniu przez Wiceministra...

Aktualności

Komunikat

04.01.2021

Na podstawie art. 247 § 1 i § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.2020, poz. 523 t.j.), a także w oparciu o zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku...

W grudniu br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbyły się dwa kursy zawodowe skierowane do osadzonych mężczyzn tj.„Technolog robót wykończeniowych z aktywizacją zawodową” oraz „Brukarz z aktywizacją zawodową”. Oba szkolenia realizowane były ze środków Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.

Kurs brukarza

30.10.2020

Praktycznie przez cały październik br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs brukarza połączony z aktywizacją zawodową w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W październiku br. na terenie opolskiego aresztu śledczego odbywał się kurs „Technolog robót wykończeniowych połączony z aktywizacją zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

15 października przypadał tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji - święto mediatorów oraz wszystkich osób zaangażowanych w polubowne rozwiązywanie konfliktów. Dzień ten jest okazją do promowania idei mediacji i propagowania wiedzy na ten temat, także wśród osadzonych.

Światowy Dzień Zwierząt to święto obchodzone corocznie 4 października, w dzień wspominania św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Właśnie w tym dniu w Areszcie Śledczym w Opolu rozpoczęliśmy zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej