Miasto: Opole

Ulica: ul. Sądowa 4

Kod pocztowy: 45-033

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 454 56 47

Fax: 77 453 97 41

Wojewódzkie uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

01.03.2019
1 marca br. Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Tomasz Jastrzębski oraz por. Jakub Graczyk wzięli udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbyły się w Opolu.

Ogólnopolska akcja oddawania krwi

01.03.2019
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe z okazji święta oraz 100-lecia powstania Służby Więziennej.

Uczczono ofiary Marszu Śmierci w Racławicach Śląskich

22.02.2019
22 lutego br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu ppłk Artur Malczyk wziął udział w wojewódzkich uroczystościach upamiętniających więźniów niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Brikenau, którzy na terenie gminy Głogówek zginęli w 1945 roku podczas ewakuacji obozu.

Aktualności

Od 1 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się nabór na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej. Nabór prowadzi Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Opolu i Oddziału Zewnętrznego w Turawie wraz ze skazanymi wspomagają sześcioletniego Wiktora, który ciężko choruje.

12 lutego br. kadra penitencjarna opolskiego aresztu śledczego zorganizowała skazanym spotkanie z przedstawicielem Fundacji Latarnia, który jest dyrektorem projektu pn. "Poznaj prawdę, a prawda Cię uwolni".

Praca jest jednym najistotniejszych aspektów resocjalizacji osób osadzonych. Umożliwia im nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, jednocześnie mając znaczący wpływ na sferę społecznego funkcjonowania.

W roku 2018 w Areszcie Śledczym w Opolu oraz w podległym mu Oddziale Zewnętrznym w Turawie, kontynuowano realizację projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na  rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020", finansowanego ze...

11 stycznia br. w ramach prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań readaptacyjnych ukierunkowanych na zaangażowanie osadzonych w inicjatywy o charakterze prospołecznym, skazane z Aresztu Śledczego w Opolu po raz kolejny odwiedziły Środowiskowy Dom Samopomocy przy Fundacji "Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej