Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: as_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 71 04 400

Fax: 81 74 45 715

Rozszerzamy współpracę z KUL

13.05.2022
12 maja 2022 roku Dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Anna Ausz oraz Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski podpisali porozumienie o współpracy umożliwiające rozszerzenie dotychczasowych działań edukacyjnych i resocjalizacyjnych

Narodowy Dzień Zwycięstwa

06.05.2022
8 maja br. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie, w których po raz kolejny wzięła udział lubelska Służba Więzienna.

Wiwat Maj, Trzeci Maj! 231.rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

03.05.2022
Polska - to taka kraina, która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, w pięknej ziemi nad Wisłą. Ryszard Przymus

Aktualności

Uroczystość powołania zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Lublinie

Współpraca pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a Aresztem Śledczym w Lublinie od wielu lat przebiega wzorcowo, z korzyścią dla obu instytucji. W ostatnich latach uległa ona zacieśnieniu, dzięki czemu teoria spotyka się z praktyką, a proces resocjalizacji staje się efektywniejszy.

We wtorek 12 kwietnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Lublinie odbył się briefing prasowy, podczas którego zainaugurowane zostały prace zmierzające do uruchomienia Centrum Studiów KUL dla osadzonych.

80. rocznica akcji "Reinhardt" była tematem działań edukacyjnych realizowanych w Areszcie Śledczym w Lublinie we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku oraz Lubelskim Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej

Jednostki penitencjarne podległe Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Lublinie uczestniczą w projekcie realizowanym przez Szkołę Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, którego celem jest wdrażanie idei sprawiedliwości naprawczej jako formy wspomagającej proces resocjalizacji, i tym samym zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Jednocześnie projekt ma na celu poprawę sytuacji osób pokrzywdzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej