Miasto: Lublin

Ulica: Południowa 5

Kod pocztowy: 20-482

Email: as_lublin@sw.gov.pl

Telefon: 81 71 04 400

Fax: 81 74 45 715

100-lecie PCK z udziałem naszej formacji

21.05.2019
Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Lublinie aktywnie włączyli się w inicjatywę stworzenia Miasteczka PCK.

Sportowy sukces drużyny AŚ Lublin

20.05.2019
W dniu 19 maja 2019 roku Areszt Śledczy w Lublinie zwyciężył w VII Mistrzostwach Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Piłce Nożnej Oldboyów.

Wizyta w szkole przywięziennej

15.05.2019
W dniu 14.05.2019r. funkcjonariusze i pracownica działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Lublinie odwiedzili Centrum Kształcenia Ustawicznego mieszczące się w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim.

Aktualności

Życzenia Dyrektora Aresztu Śledczego w Lublinie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych

W dniu 8 maja 2019 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Aresztem Śledczym w Lublinie a Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym Węglin Północny w Lublinie.

"Rzeczą człowieka jest walczyć, a rzeczą nieba dać zwycięstwo" Homer. 8 maja br. w Lublinie odbyły się uroczystości upamiętniające zakończenie II Wojny Światowej w Europie

„Wolność zawsze jest wyzwaniem a władza jest wyzwaniem wolności. Nie można jej sprawować inaczej, jak tylko służąc!” Jan Paweł II.

To ważne święto państwowe obchodzimy w naszym kraju od 2004. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to okazja do oddania czci naszym narodowym barwom.

W 2018 roku ponad 200 skazanych z okręgu lubelskiego objętych zostało nieizolacyjnym system wykonywania kary pozbawienia wolności, w pierwszym kwartale 2019 roku już ponad 50.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej