Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: as_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 00

Fax: 42 675 03 55

Operator wózków widłowych

28.09.2021
Kolejny kurs zawodowy dla osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

III Turniej Strzelecki Służb Mundurowych

14.09.2021
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Łodzi wzięli udział w zawodach

Wykłady dla osadzonych z Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi

13.09.2021
Kolejne wykłady dla osadzonych z Aresztu Śledczego w Łodzi

Aktualności

Areszt Śledczy w Łodzi po raz kolejny włącza się do udziału w Narodowym Czytaniu

Praca osób pozbawionych wolności w trakcie odbywania kary, to jeden z głównych elementów prowadzonych w areszcie oddziaływań resocjalizacyjnych. Nawiązanie współpracy z nowymi kontrahentami zwiększa szanse na skuteczną readaptację.

Ważny komunikat dotyczący realizacji widzeń osadzonych z osobami bliskimi

Obchodzone 15 sierpnia Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, upamiętnią zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 r., powszechnie zwaną "Cudem nad Wisłą"

Rozpoczęły się dwa ostatnie kursy zawodowe dla osadzonych realizowane z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Informacja o zadaniu realizowanym na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej