Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: as_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 00

Fax: 42 675 03 55

Ważny komunikat dotyczący widzeń

21.08.2019
Z dniem 1 września 2019 roku nastąpi zmiana sposobu realizacji widzeń dla skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w Areszcie Śledczym w Łodzi

Wahadło

01.08.2019
Konwój osadzonych jest ważnym i trudnym elementem działań Służby Więziennej

Środki odurzające w paczce odzieżowej

01.08.2019
Kolejna udaremniona próba przemytu substancji niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Łodzi

Aktualności

Kolejna udaremniona próba przemytu substancji niedozwolonych na teren Aresztu Śledczego w Łodzi

Skazani z Aresztu Śledczego w Łodzi sprzątali groby żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski we wrześniu 1939r.

Grupa słuchaczy szkolenia na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej- specjalizacja finansowa realizowanego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu,w dniu 4 lipca 2019r. uczestniczyła w zajęciach na terenie Aresztu Śledczego w Łodzi

Centralne Obchody Święta Służby Więziennej z udziałem funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Łodzi

Ojciec i dziecko

17.06.2019

Ojciec i dziecko to kolejna edycja programu resocjalizacyjnego pn. "Rodzinne święta", którego celem jest integracja rodzin

Słuchacze szkolenia specjalistycznego dowódców zmian uczestniczyli w zajęciach praktycznych realizowanych w Areszcie Śledczym w Łodzi

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej