Miasto: Łódź

Ulica: ul. Smutna 21

Kod pocztowy: 91-729

Email: as_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 00 00

Fax: 42 675 03 55

Rzeź Wołyńska

20.07.2018
O tragicznym okresie w historii Polski i mordzie dokonanym na Polakach mieszkających na wschodzie opowiedział, skazanym przebywającym w Areszcie Śledczym w Łodzi, pan Jakub Parol z Muzeum Tradycji Niepodległościowych

OFERTA DLA PRACODAWCÓW

16.07.2018
Chcesz rozwijać swoją działalność, zatrudnij osadzonych z Aresztu Śledczego w Łodzi

Bitwa pod Grunwaldem

06.07.2018
O jednej z największych bitew średniowiecznej Europy opowiedział skazanym pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Aktualności

Podpisanie umowy pomiędzy Aresztem Śledczym w Łodzi a AQ Wiring Systems Sp. z o.o. pozwoli na odpłatne zatrudnienie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w łódzkiej jednostce penitencjarnej

Kolejny wykład Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Areszcie Śledczym w Łodzi

Spotkanie skazanych z rodzinami w ramach programu resocjalizacyjnego pn.: „Rodzinne Święta”

Mundur na rowerze

20.06.2018

Nie zostawiajmy ich w potrzebie!

Kolejny wykład Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Łodzi

Legiony Polskie

15.06.2018

Wykład kształtujący wśród skazanych postawy patriotyczne i obywatelskie

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej