Miasto: Kraków

Ulica: ul. Czarnieckiego 3

Kod pocztowy: 30-536

Email: as_krakow_podgorze@sw.gov.pl

Telefon: 12 620 50 00

Fax: 12 423 57 71

Przy wigilijnym stole

21.12.2017
W dniu 20 grudnia 2017 r. w kaplicy Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu odbyło się spotkanie opłatkowe osadzonych z rodzinami.

Wzmacnianie więzi rodzinnych jednym z priorytetów resocjalizacji

18.12.2017
W dniu 16.12.2017 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Krakowie-Podgórzu zorganizowano spotkanie integracyjne dla skazanych i ich rodzin z dziećmi.

Kursy zawodowe ważnym elementem w procesie resocjalizacji

29.11.2017
W tym miesiącu w Areszcie Śledczym Kraków-Podgórze zakończony został ostatni z zaplanowanych na rok 2017 kurs zawodowy.

Aktualności

W dniu 16.11.2017 r. W Areszcie Śledczym Kraków-Podgórze odbyła się uroczysta odprawa z udziałem Dyrektora Okręgowego w Krakowie płk Włodzimierza Więckowskiego.

W dniach 18-25.10.2017 r. osadzeni przebywający w Areszcie Śledczym Kraków-Podgórze mogli obejrzeć wystawę „Sztuka w KL Auschwitz”.

Tydzień mediacji

20.10.2017

W dniu 19.10.2017 r. Areszcie Śledczym w Krakowie-Podgórzu z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji odbyła się prelekcja dla osób pozbawionych wolności.

W dniu 15.10.2017 r. grupa 8 skazanych w ramach uczestnictwa w programie resocjalizacji miała możliwość odwiedzić sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu 07.10.2017 r. z inicjatywy kadry penitencjarnej Aresztu Śledczego w Krakowie Podgórzu zorganizowano spotkanie integracyjne dla skazanych i ich rodzin z dziećmi.

W dniu 23.09.2017 r. podgórska jednostka uczestniczyła w XVI edycji Podgórskich Dniach Otwartych Drzwi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej