Miasto: Koszalin

Ulica: ul. Młyńska 71

Kod pocztowy: 75-950

Email: as_koszalin@sw.gov.pl

Telefon: 94 318 23 70

Fax: 94 343 00 19

Żołnierze Wyklęci

05.03.2019
W dniu 4 marca 2019 r. dla osadzonych w tutejszej jednostce odbył się wykład poświęcony ,,Żołnierzom Wyklętym” przeprowadzony przez pracownika Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie Pana Marcina Ozgę.

Akcja honorowego oddawania krwi

05.03.2019
W dniu 28 lutego 2019 roku w funkcjonariusze i pracownicy cywilni Aresztu Śledczego w Koszalinie oraz Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie przyłączyli się do wspólnej akcji zbiórki krwi dla potrzebujących.

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

27.02.2019
Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461).

Aktualności

Dziesiątki stoisk przygotowanych przez pracodawców, setki ofert pracy i tysiące odwiedzających, do tego różnorodne debaty tematyczne, tak wyglądały w czwartek 17. Środkowopomorskie Targi Pracy AutoStore Job Fair 2019.

Historia i skarby koszalińskich koszar na wyciągnięcie ręki. W koszalińskim Muzeum Obrony Przeciwlotniczej, otwarto nową wystawę czasową.

W dniu 09.03.2019 r. odbyła się XI Edycja Charytatywnego Turnieju Halowej Piłki Nożnej Służb Mundurowych im. Henia Pawlaka o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie.

Klub Pracy

14.02.2019

Na przełomie stycznia i lutego 2019 r. w Oddziale Zewnętrznym w Dobrowie odbyła się edycja programu readaptacji społecznej w zakresie aktywizacji zawodowej, funkcjonującego pod nazwą Klub Pracy.

W dniu 22 stycznia 2019 r. odbył się w Areszcie Śledczym w Koszalinie koncert muzyki Chrześcijańskiej. Organizatorem koncertu było Duszpasterstwo prowadzone przy Kościele Wolnych Chrześcijan RP Zbór w Koszalinie.

W dniu 19 stycznia 2019 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Koszalinie i Oddziału Zewnętrznego w Dobrowie uczestniczyli w Turnieju Piłki Siatkowej pod hasłem ,,Przyjaźń za Przyjaźń‘’.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej