Miasto: Kielce

Ulica: ul. Zagnańska 155

Kod pocztowy: 25-563

Email: as_kielce@sw.gov.pl

Telefon: 41 331 40 91

Fax: 41 331 44 19

Maseczki ochronne dla potrzebujących

07.07.2020
Areszt Śledczy w Kielcach w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga udzielił po raz kolejny wsparcia różnym instytucjom z województwa świętokrzyskiego.

PODTRZYMYWANIE RELACJI RODZINNYCH W ARESZCIE ŚLEDCZYM W KIELCACH

25.06.2020
Pomimo pandemii, Areszt Śledczy w Kielcach pomaga osadzonym w utrzymywaniu stałych i wzajemnych relacji ze swoimi bliskimi.

Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia (Hala produkcyjna)

24.06.2020
DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z  2020 r., poz. 65) informuje:

Aktualności

KOMUNIKAT

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Komunikat

05.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się:

KOMUNIKAT

26.06.2020

Informacje dotyczące wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych.

Komunikat

10.06.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informuje się: Na podstawie art. 247 § 2 Kkw w zw. z art. 46 ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 05 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń...

Dalej pomagamy

10.06.2020

Trzy jednostki penitencjarne z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie, w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej pod nazwą „Resort Sprawiedliwości Pomaga” udzieliły wsparcia dla różnych instytucji z województwa świętokrzyskiego.

Honorowi Dawcy Krwi

25.05.2020

W dniu 22 maja br. przeprowadzono w kieleckim areszcie akcję honorowego oddawania krwi, przez załogę jednostki penitencjarnej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej