Miasto: Jelenia Góra

Ulica: Grottgera 2

Kod pocztowy: 58-500

Email: as_jelenia_gora@sw.gov.pl

Telefon: 75 754 03 40

Fax: 75 753 26 65

Zasłużony dla Zdrowia Narodu

11.12.2018
W dniu 8 grudnia 2018 na spotkaniu Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Warszawie, funkcjonariusz jeleniogórskiego aresztu, założyciel a obecnie Prezes Klubu Honorowych Dawców Krwi "Serce w mundurze" przy Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze, otrzymał...

100 lat niepodległej - Narodowe Święto Niepodległości

13.11.2018
W dniu 11 listopada na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze oraz przy Kościele Garnizonowym odbyły się główne uroczystości związane z 100 leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystości udział wzięli funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.

Krew najcenniejszy dar

15.10.2018
Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy jeleniogórskiego aresztu skupionych w Klubie Honorowych Dawców Krwi w dniu 15 października zorganizowano na terenie jednostki kolejną w tym roku akcję honorowego oddawania krwi.

Aktualności

Dla funkcjonariuszy i pracowników jeleniogórskiego aresztu śledczego regułą stała się pomoc w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego poprzez łagodzenie deficytu krwi w bankach krwi i placówkach służby zdrowia. 2019r rozpoczęliśmy od akcji honorowego oddawania krwi.

W dniu 15.12.2018r w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze miało miejsce podsumowanie i rozdanie nagród wśród laureatów IX Finał Ogólnopolskiego Konkursu na Kartkę Świąteczną w kategorii dzieci i młodzieży.

W dniu 7 grudnia już po raz dwunasty jeleniogórski Areszt Śledczy odwiedził z wizytą duszpasterską Biskup Legnicki Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski, który koncelebrował uroczystą Mszę Świętą oraz spotkał się z kadrą jednostki oraz więźniami.

Organizowany przez jeleniogórski Areszt Śledczy Ogólnopolski Konkurs adresowany jest do osób pozbawionych wolności, dzieci i młodzieży uczącej się w Jeleniej Górze oraz Seniorów. Patronat honorowy objął Jego Ekscelencja Biskup Legnicki Ks. prof. dr hab. Zbigniew Kiernikowski.

W dniu 01 grudnia 2018r w jeleniogórskim areszcie gościliśmy przedstawicieli Fundacji SNAP. SNAP to skrót nazwy Fundacji: Stop Narkomanii Alkoholizmowi Przemocy, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, profilaktyki społecznej, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności oraz integracji społecznej, ukierunkowanej na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu uzależnienia od alkoholu,...

W roku 2018 Areszt Śledczy w Jeleniej Górze zrealizował 5 cykli aktywizacyjno – szkoleniowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) – 3 cykle w zawodzie technolog robót wykończeniowych, po 1 w zawodach brukarz i elektryk.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej