Miasto: Grójec

Ulica: ul. Armii Krajowej 21

Kod pocztowy: 05-600

Email: as_grojec@sw.gov.pl

Telefon: (48) 664-20-52 / (48) 664-27-25

Światowy Dzień Ziemi w AŚ w Grójcu

26.04.2022
Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Grójcu zaangażowali skazanych do prac porządkowych na terenach leśnych Nadleśnictwa Grójec.

Spotkanie Służby Więziennej z uczniami i młodzieżą szkolną

22.04.2022
W Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec-Grójec w Grójcu odbyło się spotkanie przedstawicieli naszej jednostki z uczniami. Spotkanie miało charakter prewencyjno edukacyjny, a także promowało Służbę Więzienną jako potencjalnego pracodawcę.

Areszt Śledczy w Grójcu pomaga ukraińskim uchodźcom

19.03.2022
Regularnie od ponad tygodnia funkcjonariusze naszej jednostki wraz z grupą osadzonych pomagają ukraińskim uchodźcom, którzy tymczasowo przebywają w halach PTAK Warsaw EXPO w Nadarzynie.

Aktualności

Akcje zbierania nakrętek to nie tylko przejaw dbania o ekologię. To również jedna z popularnych form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinansowanie leczenia, pomoc domom dziecka itp. Nasi funkcjonariusze i osadzeni chętnie angażują się w tego typu przedsięwzięcia.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie, na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu, z dniem 11 marca 2022 roku, delegował do czasowego pełnienia służby na stanowisku Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Grójcu por. Łukasza Mindę.

22 lutego – Europejski Dzień Ofiar Przestępstw. To inicjatywa stworzona przez Parlament Europejski w 1988 roku, która ma na celu wspieranie ofiar przestępstw. W Polsce od 22 lutego rozpoczyna się Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty...

Służba Więzienna korzysta w trakcie realizacji nałożonych na nią zadań z pomocy „czworonożnych strażników”. Do dyspozycji jednostek penitencjarnych pozostają psy specjalne - wykrywające narkotyki oraz psy służbowe - patrolowo-obronne.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej