Miasto: Gdańsk

Ulica: Kurkowa 12

Kod pocztowy: 80-803

Email: as_gdansk@sw.gov.pl

Telefon: 58 323 10 00

Fax: 58 302 51 25

Kukiełki przed obiektywem

16.06.2021
Kobiety pozbawione wolności w Areszcie Śledczym w Gdańsku wzięły udział w kreatywnym programie readaptacyjnym i stworzyły bajkę edukacyjną dla dzieci.

Egzamin oficerski w Areszcie Śledczym w Gdańsku

06.06.2021
W dniu 2 czerwca br. odbył się egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Funkcjonariusze okręgu gdańskiego po zakończeniu kształcenia w formie studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki w  Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości...

Wigilia Paschalna

19.04.2021
W dniu 03 kwietnia br. odbyła się Wigilia Paschalna celebrowana w kaplicy Aresztu Śledczego w Gdańsku przez ks. Krzysztofa Ławrukajtisa.

Aktualności

W dniu 22 lipca br. przy Areszcie Śledczym w Gdańsku odbyła się uroczystość upamiętnienia 104 rocznicy osadzenia brygadiera Józefa Piłsudskiego i podpułkownika Kazimierza Sosnkowskiego.

komunikat

22.07.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), uwzględniając sukcesywny spadek liczby zakażeń...

komunikat

16.07.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), uwzględniając sukcesywny spadek liczby zakażeń...

„Bądź widoczny, świeć przykładem, bądź dla innych drogowskazem"

komunikat

30.06.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, jak również występowaniem na obszarze województwa pomorskiego potwierdzonych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), po uzyskaniu zgody Sędziego Penitencjarnego Sądu...

komunikat

13.06.2021

Mając na uwadze trwanie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością stosowania adekwatnych działań zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2, uwzględniając utrzymującą się stabilną sytuację epidemiczną na terenie miasta Gdańska oraz w Areszcie Śledczym w Gdańsku, jak i wdrożony program szczepień osadzonych...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej