Miasto: Dzierżoniów

Ulica: ul. Ząbkowicka 53

Kod pocztowy: 58-200

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 832 48 50

Fax: 74 832 48 52

Komunikat

24.07.2020
Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

3500 sztuk maseczek ochronnych dla Starostwa Powiatowego

30.06.2020
Dyrektor po raz kolejny przekazał maseczki służące ochronie mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego

Nabór do Służby Więziennej

20.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Aktualności

Honorowy dawca krwi

12.08.2020

Bartosz Cyndzer stopień: chorąży stanowisko: z-ca kierownika Działu Kwatermistrzowskiego staż w służbie: 21 lat

Wolontariusz

12.08.2020

Paweł Guczwiński stopień: plutonowy stanowisko: oddziałowy staż w służbie: 7 lat

Kadra penitencjarna promuje czytelnictwo wśród osadzonych

Readaptacja skazanych obejmuje ogół oddziaływań ukierunkowanych na sprawcę przestępstwa odbywającego karę pozbawienia wolności.

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi

Ważny komunikat

26.06.2020

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej