Miasto: Dzierżoniów

Ulica: ul. Ząbkowicka 53

Kod pocztowy: 58-200

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 832 48 50

Fax: 74 832 48 52

Komunikat Służby Więziennej

18.03.2020
Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19...

K o m u n i k a t

11.03.2020
Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C,...

Nabór do Służby Więziennej

20.05.2019
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku

Aktualności

Teatr w więzieniu

06.03.2020

Skazani wzięli udział w przedstawieniu profilaktycznym

Mjr Przemysław Michalak został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie

Z dniem 17.02.2020 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu płk Tomasz Raczyk powołał kpt. Marcina Makowskiego na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego Nr 2 we Wrocławiu.

Obchody Święta Służby Więziennej

W ramach programu Powrót do Społeczeństwa realizowanego w OZ Piława Dolna, skazani wykonują grafiki na drzwiach klas I-III w szkole podstawowej w Piławie Górnej.

Rusza POWER

05.02.2020

W Areszcie Śledczym w Dzierżoniowie zostanie przeprowadzona kolejna edycja kursów zawodowych dla skazanych finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej