Miasto: Działdowo

Ulica: Wł. Jagiełły 31a

Kod pocztowy: 13-200

Email: as_dzialdowo@sw.gov.pl

Telefon: 23 697 22 83

Fax: 23 697 37 06

Sadzenie lasu

18.05.2018
W celu rozbudzenia potrzeby kontaktu skazanych z przyrodą oraz wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna grupa osadzonych w dniu 12 maja br. uczestniczyła w akcji sadzenia lasu.

Dyskusyjny Klub Książki

27.04.2018
26 kwietnia 2018 roku w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie odbyło się comiesięczne spotkanie uczestników dyskusyjnego klubu książki, działającego przy AŚ w Działdowie.

Kolejne miejsca pracy osadzonych

25.04.2018
Codziennie do pracy poza teren jednostki wychodzi coraz większa liczba osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Działdowie.

Aktualności

21 marca 2018 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie odbyła się wyjazdowa akcja zbiórki krwi.

21 marca 2018 roku wzorem lat ubiegłych pracownicy i funkcjonariusze działdowskiego aresztu gościli uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie.

16 marca 2018 roku w świetlicy tutejszej jednostki odbyła się konferencja planistyczna.

Na zaproszenie Stowarzyszenia Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i Tożsamość" w Dzialdowie

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”

Wartość zatrudnienia skazanych jest nie do przecenienia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej