Miasto: Bytom

Ulica: ul. Wrocławska 4

Kod pocztowy: 41-902

Email: as_bytom@sw.gov.pl

Telefon: 32 388 62 10

Fax: 32 388 62 60

W Światowym Dniu Zdrowia - dziękujemy naszym bohaterom

07.04.2021
Światowy Dzień Zdrowia upamiętnia rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na najbardziej ‘’palące’’ i zaniedbane problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie.

Pomagamy bezdomnym zwierzętom

11.01.2021
Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończyła się kolejna akcja charytatywna, w której udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy naszej jednostki.

Służba Więzienna charytatywnie

18.12.2020
18 grudnia funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu przekazali upominki pacjentom z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach.

Aktualności

Komunikat

19.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Od 15 marca do 31 maja trwa rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie w roku akademickim 2021/2022.

Na terenie Aresztu Śledczego w Bytomiu zakończyły się cykliczne zajęcia terapeutyczne adresowane do osadzonych, realizowane w ramach Programu ,,Artres”.

Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje działania w ramach przeciwdziałania przedostawaniu się substancji odurzających oraz ich obrotowi na terenie jednostki penitencjarnej.

Komunikat

28.02.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W dniu 12 lutego w Areszcie Śledczym w Bytomiu odbyła się uroczysta odprawa z okazji święta Służby Więziennej przypadającego na dzień 8 luty.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej