Miasto: Bytom

Ulica: ul. Wrocławska 4

Kod pocztowy: 41-902

Email: as_bytom@sw.gov.pl

Telefon: 32 388 62 10

Fax: 32 388 62 60

Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu

06.08.2020
Służba więzienna od wielu lat aktywnie włącza się w popularyzację honorowego krwiodawstwa będącego wyjątkową i unikalną formą pomocy innym.

Realizacja szkoleń kursowych dla osadzonych PO WER 2014 - 2020

03.08.2020
Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje realizację projektu ,,Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Resocjalizujemy - szyjemy - pomagamy - wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej św. Antoni w Świętochłowicach

09.07.2020
Areszt Śledczy w Bytomiu kontynuuje pomoc skierowaną do lokalnej społeczności w ramach trwającej ogólnopolskiej akcji #Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Aktualności

W dniu 18 września zakończył się kolejny cykl szkoleniowy dla funkcjonariuszy działu ochrony.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Bytomiu wzięli udział w akcji oddawania krwi zorganizowanej przez NSZZ Solidarność Region Śląsko-Dąbrowski.

W dniu 12 sierpnia 2020 r. próbowano przemycić na teren bytomskiego aresztu, środki odurzające - przerzucając pakunek przez wygrodzenie zewnętrzne jednostki.

Komunikat

31.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-Cov-2, oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej