Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52 od 7:30 do 15:30 / (52) 585-52-51 po godzinach pracy administracji

Fax: (52) 582-97-29

Więzienne farmaceutki

14.05.2021
14 maja przypada Dzień Farmaceuty. Tego dnia warto wspomnieć o wszystkich farmaceutkach, które pełnią służbę w Aptece Okręgowej, mieszczącej się w bydgoskim Areszcie.

Więzienne pielęgniarki

12.05.2021
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych wypada w dniu 12 maja. Tego dnia warto przypomnieć wielką rolę jaką pełnią za murami więzienia.

Nakręceni na pomoc

06.05.2021
Załoga bydgoskiego Aresztu kolejny raz wsparła działalność bydgoskiej Bazyliki mającej na celu pomoc potrzebującym.

Aktualności

Komunikat

14.05.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wysoki poziom zakażeń wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) na obszarze miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko- pomorskiego oraz wprowadzenie w całym kraju strefy...

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

Święta majowe to jedne z ważniejszych świąt państwowych. W tych dniach osadzeni z bydgoskiego Aresztu uczestniczą w specjalnie przygotowanych oddziaływaniach przez kadrę penitencjarną.

Polskę poznaję

26.04.2021

Wychowawcy działu penitencjarnego przygotowali program readaptacji społecznej skierowany do obcokrajowców przebywających na terenie bydgoskiego aresztu.

Funkcjonariusz bydgoskiego Aresztu zatrzymał kompletnie pijaną kobietę kierującą pojazdem, która przewoziła w samochodzie dwoje małych dzieci.

Komunikat

24.04.2021

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus COVID-19, jak również wysoki poziom zakażeń wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) na obszarze miasta Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego oraz wprowadzenie w całym kraju strefy...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej