Miasto: Bydgoszcz

Ulica: ul. Wały Jagiellońskie 4

Kod pocztowy: 85-131

Email: as_bydgoszcz@sw.gov.pl

Telefon: (52) 585-52-52

Fax: (52) 582-97-29

Dowódca Zmiany

30.11.2021
W zakresie utrzymania w jednostce porządku i bezpieczeństwa, stanowisko dowódcy zmiany jest jedną z najistotniejszych funkcji ochronnych w Służbie Więziennej. Dowódca zmiany bezpośrednio wciela w życie opracowane procedury ochronne, jednocześnie ponosząc odpowiedzialność za...

Awanse, wyróżnienia, odznaczenia

19.11.2021
19 listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji święta odzyskania przez Polskę Niepodległości.

"Pewne dziś, pewne jutro"

15.11.2021
Załoga bydgoskiego aresztu odbyła cykl spotkań z uczniami klas maturalnych Technikum Mechanicznego nr 1 w Bydgoszczy promując Służbę Więzienną.

Aktualności

Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę w sprawie zatrudnienia skazanych z Dyrektorem Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Komunikat

26.11.2021

Mając na uwadze trwający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii oraz w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego począwszy od dnia 28.11.2021 roku, na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, wprowadza się...

Kurs brukarza

24.11.2021

Osadzeni z bydgoskiego aresztu ukończyli kurs zawodowy, który umożliwi im znalezienie zatrudnienia po odbyciu kary pozbawienia wolności.

W wyniku podpisania porozumienia z Technikum Menadżerskim w Bydgoszczy na terenie bydgoskiego aresztu przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów klas mundurowych.

Szkolenie zorganizowane z udziałem instruktorów GISW w Bydgoszczy dało możliwość doskonalenia praktycznych umiejętności w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego, czego efektem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osobistego wśród funkcjonariuszy i pracowników jednostki.

Delegacja funkcjonariuszy z bydgoskiego Aresztu oddała cześć pamięci żołnierzom, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej