Miasto: Białystok

Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 21

Kod pocztowy: 15-377

Email: as_bialystok@sw.gov.pl

Telefon: 85 742 70 21

Fax: 85 742 70 24, sekretariat (godz: 8-16) 85 665 54 44

Komunikat dot. widzeń

10.07.2020
Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

WAŻNY_KOMUNIKAT

03.07.2020
Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

KOMUNIKAT CZSW

26.06.2020
Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych...

Aktualności

Blisko 1000 sztuk maseczek białostocki areszt przekazał dla Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

W ramach poprawy warunków bytowych czworonogów przebywających w Schronisku dla zwierząt w Białymstoku, białostocki areszt przekazał 150 koców.

Powołanie nowego Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku.

Ważne: komunikat

05.06.2020

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, w związku z koniecznością kontynuowania działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19:

Białostocki areszt w dniu 29.05.2020r., przekazał 200 szt. maseczek Hospicjum "Dom Opatrzności Bożej" w Białymstoku. Przekazanie maseczek odbyło się w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą Resort Sprawiedliwości Pomaga.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej