Miasto: Białystok

Ulica: ul. Mikołaja Kopernika 21

Kod pocztowy: 15-377

Email: as_bialystok@sw.gov.pl

Telefon: 85 742 70 21

Fax: 85 742 70 24, sekretariat (godz: 8-16) 85 665 54 44

"Nasza krew Nasza Ojczyzna"

21.12.2018
Funkcjonariusze z białostockiego aresztu oddali łącznie 21,15 litrów krwi w ramach ogólnopolskiej akcji służb mundurowych honorowego oddawania krwi pod hasłem "NASZA KREW - NASZA OJCZYZNA".

Uroczyste otwarcie Miejsca Upamiętnienia Ofiar Systemów Totalitarnych w Areszcie Śledczym w Białymstoku

16.10.2018
Otwarta w podziemiach budynku administracji Izba Pamięci ma uhonorować ofiary sowieckich i nazistowskich oprawców, zgładzonych w murach białostockiego więzienia w latach 40. i 50. ubiegłego wieku.

Psy w służbie: znajdą narkotyki, udaremnią ucieczkę...

30.08.2018
Psy specjalne popisały się umiejętnościami podczas ćwiczeń w białostockim areszcie.

Aktualności

4 stycznia 2018 roku w Areszcie Śledczym w Białymstoku, zgodnie z kontynuowaną od wielu lat tradycją, odbyło się prawosławne spotkanie wigilijne.

W dniu 14 grudnia 2018r odbyło się spotkanie opłatkowe emerytowanych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Chwile wspomnień

14.12.2018

Przypadającą w 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce białostocki areszt gościł, Wojewodę Podlaskiego oraz przedstawicieli Klubu Więzionych, Internowanych i Represjonowanych.

Funkcjonariusze białostockiego aresztu odwiedzili klasę mundurową XIV LO w Białymstoku.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Areszt Śledczy w Białymstoku w 2018r. przeszkolił 84 skazanych.

To ostatni kurs w tym roku przeprowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej