Miasto: Tarnowskie Góry

Ulica: Opolska 17a

Kod pocztowy: 42-600

Email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Telefon: (32) 392-75-00

Fax: (32) 382-01-51

Tarnogórskie obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

04.05.2019
Święto uchwalenia w 1791 roku przez Sejm Wielki Konstytucji 3-go Maja, to bez wątpienia po Narodowym Święcie Niepodległości najważniejsze polskie święto narodowe. To święto demokracji. To również upamiętnienie faktu, że XVIII wieczna Polska jako pierwszy europejski kraj, stała się...

Strażnicy pamięci

04.05.2019
Wiosną 1940 roku dokonała się jedna z największych, jak nie największa zbrodnia ludobójstwa obywateli Polski [zakwalifikowana też jako: zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna], w której to na mocy decyzji najwyższych...

Co robi Służba Więzienna?

03.04.2019
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach, w ramach współpracy ze społeczeństwem, niezmiennie od wielu lat, inicjują działania i podejmują wiele inicjatyw adresowanych do dzieci i młodzieży, których celem jest szeroko rozumiana profilaktyka społeczna...

Aktualności

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 18 maja 2019 roku pożegnaliśmy, naszego niespodziewanie zmarłego [15 maj 2019 roku] kolegę ś.p. starszego sierżanta sztabowego Karola Więdłochę - starszego oddziałowego Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” [Mt 25, 36]. To fragment „Sądu Ostatecznego” opisany w Ewangelii Św. Mateusza, w którym to Syn Człowieczy utożsamia się z osobami pozbawionymi wolności.

Funkcjonariusze oraz pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach po raz kolejny włączyli się w akcję charytatywną „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach” – organizowanej rokrocznie przez Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Oddział Rejonowy PCK w Bytomiu oraz Prezydenta Miasta Bytomia. Jak co roku do udziału w akcji zgłosiły się wszystkie jednostki organizacyjne Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej...

5 marca. Pamiętamy

05.03.2019

W rocznicę tzw. decyzji katyńskiej z dnia 5 marca 1940r. Służba Więzienna uczciła pamięć zamordowanych w Twerze funkcjonariuszy Straży Więziennej ówczesnego więzienia w Tarnowskich Górach.

„Dziś nadszedł ten dzień, by podziękować Wam za wspólnie pełnioną służbę. Kończycie bowiem służbę w Służbie Więziennej – nie pracę, lecz służbę. Ten długi okres Waszego życia poświęcony państwu i obywatelom był okresem wielu wyrzeczeń, zmiany planów życiowych, a także wielkiego wysiłku, któremu towarzyszyły stres i poświęcenie w służbie. Poświęcenie, które stało na straży życia, zdrowia i spokoju obywateli, niejednokrotnie kosztem Waszych bliskich, kosztem...

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest uczelnią zawodową służb państwowych i została utworzona w dniu 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości na mocy rozporządzenia z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. 2018, poz.1461). Od 1 kwietnia rusza pierwsza w dziejach Szkoły rekrutacja.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej