Miasto: Tarnowskie Góry

Ulica: Opolska 17a

Kod pocztowy: 42-600

Email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Telefon: (32) 392-75-00

Fax: (32) 382-01-51

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – szansą na rynku pracy

06.08.2019
W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani niezmiennie zmuszeni są mierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też...

Zatrudnienie skazanych narzędziem w resocjalizacji

30.07.2019
„Wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa” – to główny cel...

Tarnogórskie obchody Święta Policji z udziałem Służby Więziennej

16.07.2019
„Na powierzonym mi stanowisku pożytku Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mieć zawsze przed oczyma”. Ten fragment roty przysięgi służbowej składany jest od stu lat przez funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Aktualności

"Po raz drugi z rzędu obchodzimy święto pułku w sposób szczególny, w ubiegłym roku obchodziliśmy je w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym zaś obchodzimy podwójny jubileusz: 20-lecie wstąpienia do NATO i 15-lecie wstąpienia do Unii Europejskiej. Z pozoru rocznic tych nic nie wiąże, mają jednak wspólny mianownik jakim jest wolność. Wolność to najwyższa wartość w życiu człowieka".

„Dzień Strażaka to wyjątkowa okazja, żeby do wszystkich Państwa skierować najwyższe wyrazy uznania za zaangażowaną i pełną poświęcenia działalność w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz słowa podziękowania za nieustającą aktywność zawodową, społeczną oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej” – to fragment listu skierowanego do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Państwowej Straży Pożarnej oraz Członków Ochotniczych Straży Pożarnych przez...

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że 18 maja 2019 roku pożegnaliśmy, naszego niespodziewanie zmarłego [15 maj 2019 roku] kolegę ś.p. starszego sierżanta sztabowego Karola Więdłochę - starszego oddziałowego Działu Ochrony w Areszcie Śledczym w Tarnowskich Górach.

Święto uchwalenia w 1791 roku przez Sejm Wielki Konstytucji 3-go Maja, to bez wątpienia po Narodowym Święcie Niepodległości najważniejsze polskie święto narodowe. To święto demokracji. To również upamiętnienie faktu, że XVIII wieczna Polska jako pierwszy europejski kraj, stała się krajem równości i praworządności. W tarnogórskich uroczystościach poświęconych temu bardzo ważnemu w historii naszego kraju wydarzeniu, tradycyjnie udział wzięli funkcjonariusze Służby...

„Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” [Mt 25, 36]. To fragment „Sądu Ostatecznego” opisany w Ewangelii Św. Mateusza, w którym to Syn Człowieczy utożsamia się z osobami pozbawionymi wolności.

Strażnicy pamięci

04.05.2019

Wiosną 1940 roku dokonała się jedna z największych, jak nie największa zbrodnia ludobójstwa obywateli Polski [zakwalifikowana też jako: zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości, zbrodnia przeciwko pokojowi, zbrodnia komunistyczna], w której to na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z dnia: 5 marca 1940 roku [tzw. „decyzja katyńska”] NKWD rozstrzelało co najmniej 21 768 Polaków [w tym ponad 10 tys....

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej