Miasto: Tarnowskie Góry

Ulica: Opolska 17a

Kod pocztowy: 42-600

Email: as_tarnowskie_gory@sw.gov.pl

Telefon: (32) 392-75-00

Fax: (32) 382-01-51

Profesjonalizm, poświęcenie, empatia – Służba Więzienna bez kobiet? Niemożliwe!

08.03.2021
Każdego dnia w tarnogórskim Areszcie Śledczym niezmiernie odpowiedzialną i jakże trudną służbę pełnią 23 kobiety – funkcjonariusze i pracownicy cywilnych.

Bohaterom pamięć się należy!

05.03.2021
Z okazji 81. rocznicy podpisania tzw. „decyzji katyńskiej” funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach uczcili pamięć zamordowanych na wschodzie funkcjonariuszy ówczesnej Straży Więziennej, oficerów Wojska Polskiego, a także funkcjonariuszy Policji, Straży...

Zdobyli zawód, pomogli leśnikom

29.01.2021
W trakcie odbywania kary pozbawienia wolności skazani zmuszeni są zmierzyć się nie tylko – jak sama nazwa wskazuje – z brakiem wolności, ale również ze swoimi niedociągnięciami, słabościami, uzależnieniami, problemami natury psychicznej, deficytami społecznymi, czy też brakiem...

Aktualności

Służba Więzienna jest nieprzerwanie jedną z kluczowych dla bezpieczeństwa naszego kraju formacji mundurowych. Formacją wymagająca od swoich funkcjonariuszy wysokich kwalifikacji. Formacją nowoczesną, odpowiadającą na wyzwania współczesnego świata. Formacją, która w dniu 8 lutego obchodzi swoje święto.

Chcą pomóc drugiemu człowiekowi nie tylko dlatego, że kieruje nimi poczucie obowiązku, że tak należy, ale przede wszystkim dlatego, że sami „na własnej skórze poczuli” czym jest koronawirus COVID-19, a „pomaganie jest fajne”.

11 listopada tradycyjnie jest okazją do wręczenia w Służbie Więziennej odznaczeń resortowych i awansów na wyższe stopnie służbowe. W tym roku z uwagi na pandemię koronawirusa 2019-nCoV, w murach tarnogórskiego nie odbyła się uroczysta odprawa z okazji odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości w trakcie, której zwyczajowo ma to miejsce. Nie znaczy to jednak, że funkcjonariusze i pracownicy jednostki ze "Srebrnego Miasta" w tym roku nie...

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości” – ten cytat z marszałka Józefa Piłsudskiego jest od 102 lat, po wielokroć przytaczany na wszelkiego rodzaju uroczystościach i wydarzeniach związanych nie tylko z samym Naczelnikiem Państwa, ale i upamiętniających odzyskanie przez nasz kraj niepodległości. Nic w tym dziwnego i zaskakującego, myśl ta bowiem jest ze wszech miar prawdziwa...

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

W murach tarnogórskiego aresztu po przerwie wywołanej pandemią koronawirusa COVID-19 [SARS-CoV-2] na powrót rozpoczęto realizację szkoleń zawodowych dla skazanych, organizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój [POWER] na lata 2014r. – 2020r.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej