Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Narodowe Czytanie

16.09.2019
Działalność kulturalno – oświatowa jest ważnym obszarem oddziaływań resocjalizacyjnych.

Obchody 100 – lecia wybuchu I Powstania Śląskiego.

20.08.2019
Na zaproszenie władz miasta Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Mysłowicach wziął udział w obchodach 100 – lecia wybuchu I Powstania Śląskiego

Więzienie – stracony czas

04.08.2019
Młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym odwiedziła mysłowicki areszt.

Aktualności

Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach oraz jego Zastępca brali udział w obchodach Święta Straży Miejskiej.

Na zaproszenie władz Centralnego Muzeum Pożarnictwa Dyrektor Aresztu Śledczego w Mysłowicach wziął udział w wystawie: "Strażacka Niepodległa 1919. Krwawiące granice".

Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu rozwijali swoje umiejętności pod okiem operatorów katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w kolejnej edycji kursu nauki zawodu jaki Służba Więzienna zorganizowała w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dyrektor aresztu Śledczego w Mysłowicach brał udział w obchodach Święta Policji.

W ramach współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej - do mysłowickiego Aresztu zawitała kolejna wystawa o tematyce historycznej - Dziedzictwo Pokoleń 2019. Obrona Lwowa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej