Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Programy resocjalizacyjne w 2019 roku - podsumowanie

28.01.2020
Dział penitencjarny mysłowickiego Aresztu Śledczego zrealizował w ubiegłym roku 43 programy resocjalizacyjne dla osadzonych przebywających w tut. jednostce penitencjarnej. Oddziaływaniami w sumie objęto grupę 477 osób.

Szpalty za kratą

17.12.2019
„Replay” - gazeta - którą z inicjatywy i pod kierunkiem wychowawcy ds. kulturalno – oświatowych redagują i wydają osadzeni mysłowickiego aresztu – zdobyła 4 miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za kratą”.

Szanowni Przedsiębiorcy!

20.11.2019
Areszt Śledczy w Mysłowicach dysponuje wolnym pomieszczeniem o powierzchni ok. 45m2 wyposażonym w węzeł sanitarny, umiejscowionym na drugiej kondygnacji budynku. Istnieje możliwość podjęcia z nami współpracy polegającej na odpłatnym zatrudnieniu skazanych z naszej...

Aktualności

Kaplica mysłowickiego aresztu rozbrzmiała kolędami - chór Familia koncertował dla osadzonych.

Harcerze z ZHP Mysłowice przekazali na ręce Zastępcy Dyrektora mysłowickiego Aresztu niecodzienny symbol - zapowiedź nadchodzących Świąt, symbol radosnego oczekiwania, przemiany i nowego życia - Betlejemskie Światło Pokoju.

Pod czyje dyktando?

09.12.2019

Osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w VI Ogólnopolskim Dyktandzie dla Skazanych.

Pożar w rejonie oddziału V mysłowickiego aresztu i trudne zadanie ewakuacji osadzonych. Spokojnie - to tylko ćwiczenia.

W 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wręczono w mysłowickim areszcie awanse i odznaczenia.

Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy mysłowickiego Aresztu Śledczego i współpracy z KMP w Mysłowicach udało się ująć mężczyznę podejrzanego o obrót narkotykami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej