Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Komunikat

05.03.2021
Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora...

Awanse i odznaczenia z okazji święta Służby Więziennej – podsumowanie

03.03.2021
Zgodnie z dyspozycją art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego ustanowiono świętem Służby Więziennej.

Przekazanie figurek gipsowych

11.02.2021
Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. Figurki wykonywane przez skazanych powstały w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Aktualności

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szpalty za kratą”  organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Zbiórka słodyczy

17.12.2020

Osadzeni w ramach świątecznej akcji zebrali słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Mysłowicach oraz Centrum Opiekuńczego "Nadzieja" w Mysłowicach.

Figurki gipsowe

14.12.2020

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Stowarzyszenia „Mocni Razem”

W dniu 7 grudnia br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach czterech funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach oddawało krew bądź osocze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej