Miasto: Mysłowice

Ulica: Szymanowskiego 6

Kod pocztowy: 41-400

Email: as_myslowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 222 27 32

Fax: 32 222 25 02

Miejskie obchody Święta 3 Maja

06.05.2019
Na zaproszenie Prezydenta Mysłowic, Zastępca Dyrektor Aresztu Śledczego brał udział w miejskich obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego w areszcie

10.04.2019
Współpraca z placówkami oświatowymi – w tym – uczelniami wyższymi - jest ważnym obszarem integracji Służby Więziennej ze społecznością lokalną. Służy ona wspieraniu rozwoju edukacyjnego młodych ludzi – stojących na progu kariery zawodowej.

Mysłowicka Służba Więzienna pomaga Polakom na Kresach

03.04.2019
Wzorem lat poprzednich – funkcjonariusze mysłowickiego aresztu włączyli się w akcje pomocy Polakom mieszkającym na Kresach.

Aktualności

Dzień Strażaka

13.05.2019

Dyrektorzy Aresztu Śledczego w Mysłowicach zostali zaproszeni do wzięcia udziału w miejskich obchodach Dnia Strażaka.

Dział penitencjarny mysłowickiego Aresztu zrealizował kolejny program z zakresu kształtowania proekologicznych postaw wśród osadzonych.

Już po raz drugi muzycy tworzący grupę GalHan zagrali w mysłowickiej jednostce penitencjarnej.

Szukam pracy

29.03.2019

Po raz kolejny osadzeni mysłowickiej jednostki penitencjarnej uczestniczyli w  programie aktywizacji zawodowej.

Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu zrealizowali kolejny program resocjalizacyjny o charakterze profilaktyki agresji i przemocy.

W ramach oddziaływań kulturalno – oświatowych – osadzeni mysłowickiego aresztu uczestniczyli w spotkaniu z ratownikiem Grupy Jurajskiej GOPR.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej