Miasto: Międzyrzecz

Ulica: Młyńska 21

Kod pocztowy: 66-300

Email: as_miedzyrzecz@sw.gov.pl

Telefon: 95 742 75 00

Fax: 95 742 75 19

Oddziaływania przez nauczanie

06.01.2020
Początek 2020 roku otwiera kolejny okres do prowadzenia oddziaływań wobec skazanych, mających na celu szeroko rozumianą readaptację społeczną, a przede wszystkim spowodowanie by osadzeni po opuszczeniu „więziennych murów” nie powracali do popełniania przestępstw.

Ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

19.12.2019
Funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem „NASZA KREW – NASZA OJCZYZNA”.

Aktualności

Spotkania z młodzieżą szkół średnich na terenie jednostki Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu stanowią już tradycję.

Listopadowe awanse

15.11.2019

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy międzyrzeckiego aresztu w 101. rocznicę Narodowego Święta Niepodległości

Międzyrzeccy funkcjonariusze Służby Więziennej wzięli udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości wzięli udział w Pikniku Patriotycznym

BUNT 2019

27.10.2019

Specjalistyczne ćwiczenia ochronno - obronne zorganizowane na terenie Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu.

18 października br. Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał kpt. Łukasza Kropidłowskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej