Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Szkolenia dla osadzonych w ramach POWER

23.07.2021
W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie ponownie uruchomiamy szkolenia dla osadzonych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu...

Jego świat to bieganie

20.07.2021
"Każdy wyścig to pytanie, na które do ostatnich metrów nie znam odpowiedzi. Na tym polega pokusa wyścigów." - Joe Henderson

Sakrament Bierzmowania w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

21.06.2021
17 czerwca 2021 roku w kaplicy więziennej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez 5 skazanych. Sakramentu bierzmowania więźniom udzielił Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło. Poprzednia, tak podniosła uroczystość,...

Aktualności

KOMUNIKAT WIDZENIA

22.07.2021

Od dnia 19 lipca 2021 r. wprowadza się rozszerzoną formułę widzeń w reżimie sanitarnym.

W dniu 13 czerwca 2021 roku w Krasnymstawie odbyły się uroczystości nadania Miastu patrona w osobie Błogosławionego Ks. Zygmunta Pisarskiego, połączone z obchodami 627 rocznicy urodzin Miasta. Areszt Śledczy w Krasnymstawie reprezentował mjr Dariusz Stafijowski – zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna przywróciła widzenia z dziećmi.

Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dbają o ochronę zdrowia i życia funkcjonariuszy, pracowników więziennictwa oraz osadzonych i ich najbliższych. Sytuacja epidemiczna jest dokładnie monitorowana, dzięki czemu nie doszło do masowych zakażeń na terenie jednostek penitencjarnych.

W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga kadra penitencjarna Aresztu Śledczego w Krasnymstawie włączyła skazanych w obchody Dnia Ziemi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej