Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Bierzmowanie skazanych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

20.05.2022
19 maja 2022 roku w kaplicy więziennej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez 5 skazanych. Sakramentu bierzmowania osadzonym udzielił Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło.

EDUKACJA TWOJĄ SZANSĄ

18.05.2022
W dniu 16 maja 2022 roku, w związku z okresem naboru do nauczania w warunkach izolacji odbyło się spotkanie z Dyrektorem CKU we Włodawie.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie rozpoczyna XXVIII edycję Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

12.05.2022
Areszt Śledczy w Krasnymstawie rozpoczyna XXVIII edycję Konkursu Poezji Więziennej im. Artura Nowosada.

Aktualności

"…mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..."

W dniu 28 kwietnia 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odwiedzili Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, w którym funkcjonują klasy mundurowe.

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

W dniu 20 kwietnia 2022 roku mjr Piotr Burak - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie reprezentowaną przez Pana Tadeusza Badacha – Prezesa OSM w Krasnymstawie oraz Pana Mirosława Fideckiego – Wiceprezesa OSM w Krasnymstawie

82 lat temu w lasach katyńskich dochodziło do okrutnych zbrodni. W Krasnymstawie upamiętniono tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami i nie dali się złamać.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej