Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Krasnymstawie

02.03.2020
W dniu 1 marca 2020 r. kpt. Mariusz Lisowski, kierownik działu penitencjarnego, reprezentujący Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wraz z pocztem sztandarowym uczestniczył w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

24.02.2020
Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości w 2000 roku i miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Następnie 12 lutego 2003 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ...

Kolejny kontrahent, kolejna umowa o odpłatnym zatrudnieniu skazanych

24.02.2020
24 lutego 2020 roku ppłk Anna Adamska - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisała kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Firmą Nicols Poland Sp. z  o.o. w Trawnikach - reprezentowaną przez Pana Jacka Poletyło – Zastępcę Prezesa Spółki.

Aktualności

KOMUNIKAT

24.03.2020

Od dnia 25 marca do 7 kwietnia br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki, odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych oraz zmienia się zasady otrzymywania paczek przez skazanych.

KOMUNIKAT

18.03.2020

Od dnia 18 marca br. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie wstrzymuje się udzielanie widzeń, zatrudnienie osób pozbawionych wolności poza terenem jednostki oraz  odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

Komunikat

12.03.2020

Od dnia 12 marca br. we wszystkich aresztach śledczych i zakładach karnych będzie dokonywany profilaktyczny pomiar temperatury ciała wszystkim osobom wchodzącym na ich teren, w tym odwiedzającym osadzonych. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała przekraczającej 38 stopni C, zostanie podjęta decyzja o niewpuszczeniu na teren jednostki.

Od 1 marca br. będzie można zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. To oferta skierowana do maturzystów, którzy chcieliby związać swoje zawodowe życie ze Służbą Więzienną i podjąć stacjonarne studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

"Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały świat." - Thomas Keneally

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej