Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Aktywizacja zawodowa skazanych w roku 2018, w ramach POWER

17.07.2018
Areszt Śledczy w Krasnymstawie realizuje Projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowany przez więziennictwo w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

MUNDUR NA ROWERZE

18.06.2018
Grupa funkcjonariuszy z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie włączyła się do akcji "Mundur na rowerze".

Poseł na Sejm RP z wizytą w krasnostawskim areszcie

13.06.2018
12 czerwca 2018 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie został zwizytowany przez Panią Teresę Hałas Poseł na Sejm RP.

Aktualności

W dniu 9 czerwca 2018 roku grupa 19 skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, odwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku.

W dniu 6 czerwca 2018 roku krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedzili aktorzy z krakowskiego teatru Kurtyna. Goście przedstawili dla skazanych spektakl profilaktyczny "Labirynt".

Ten, kto życzliwie wskazuje drogę błądzącemu, jest jak człowiek, który drugiemu pozwala zapalić pochodnię od swojej. Wszak jego własna pochodnia nie będzie przez to świecić mniej jasno. — Quintus Eniusz

W dniu 28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie grupy skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie w związku ze Światowym Dniem bez Papierosa, który obchodzony jest 31 maja.

Areszt Śledczy w Krasnymstawie po raz kolejny był organizatorem zawodów wędkarskich o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie.

15 maja 2018 roku ppłk Anna Adamska Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisała kolejną umowę o odpłatne zatrudnienia skazanych z "Kampol - Fruit" Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Piotra Furmańskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej