Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

"Uchronić od niepamięci..." - lekcja historii w praktyce

01.07.2019
W dniu 30 czerwca 2019 roku grupa 29 skazanych z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych o charakterze historyczno-patriotycznym, odwiedziła Państwowe Muzeum na Majdanku.

Readaptacja społeczna skazanych - kolejny krok ku wolności

01.07.2019
W minionym tygodniu w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej w ramach stałej współpracy z I Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krasnymstawie zorganizowano...

100-lecie Więziennictwa w Niepodległej Polsce

27.06.2019
28 czerwca 2019 r. o godz. 12.00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej w Stulecie istnienia formacji. Uroczystość na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedzi msza święta w intencji funkcjonariuszy...

Aktualności

DOŁĄCZ DO TYCH, KTÓRZY RATUJĄ ŻYCIE I ZDROWIE – ZOSTAŃ HONOROWYM DAWCĄ KRWI!

Czerwiec jest miesiącem, w którym obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka - 1 czerwca oraz Dzień Ojca - 23 czerwca. W związku z tym 9 czerwca 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego "Ja Tata" zorganizowano spotkanie skazanych z ich rodzinami.

W dniu 31 maja 2019 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyło się spotkanie grupy skazanych z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krasnymstawie. Spotkanie zorganizowano w związku z Światowym Dniem bez Papierosa, który obchodzony jest 31 maja.

W dniu 29 maja 2019 r. uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

W dniu 23 maja 2019 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Karol Wołek.

„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” - Ks. Mieczysław Maliński

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej