Miasto: Krasnystaw

Ulica: Poniatowskiego 27

Kod pocztowy: 22-300

Email: as_krasnystaw@sw.gov.pl

Telefon: 82 57 56 100

Fax: 82 57 64 025

Kształtujemy postawy patriotyczne wspólnie z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego

24.05.2019
W dniu 23 maja 2019 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Anna Adamska podpisała porozumienie o współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, którą reprezentował Prezes Zarządu Pan Karol Wołek.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

13.05.2019
„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” - Ks. Mieczysław Maliński

VIII Mistrzostwa Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym

13.05.2019
10 maja 2019 roku Areszt Śledczy w Krasnymstawie był gospodarzem VIII Mistrzostw Służby Więziennej Okręgu Lubelskiego w Wieloboju Pożarniczym.

Aktualności

W dniu 9 maja 2019 roku grupa 40 studentów z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego wraz z opiekunem Panem prof. Piotrem Nowakowskim, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

"…mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucję uchwalamy..."

Krasnostawski Konkurs Poezji Więziennej ma już swoją historię, datowaną od roku 1994. Klimat konkursu powoduje, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Dotychczas wzięło w nim udział ponad pięć tysięcy osób, które stworzyły blisko dwadzieścia tysięcy wierszy.

"Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!" (Święty Jan Paweł II)

"Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie." Jan Paweł II

W dniu 16 kwietnia 2019 r. w Krasnostawskim Domu Kultury, służby mundurowe z terenu powiatu krasnostawskiego, zgromadziły się wspólnie wokół wielkanocnego stołu, by złożyć sobie świąteczne życzenia.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej