Miasto: Katowice

Ulica: Mikołowska 10a

Kod pocztowy: 40-957

Email: as_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 44 02

Fax: 32 251 54 66

Blisko 3000 maseczek trafiło do śląskich policjantów

10.07.2020
2954 maseczki - tyle łącznie Areszt Śledczy w Katowicach wyprodukował i przekazał do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Powstały one w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga.

Kulturalne Katowice

07.07.2020
Na stronie „Inclusive museums“ ukazał się tekst w języku angielskim, opisujący współpracę katowickiego aresztu z licznymi instytucjami kulturalnymi oraz inne działania o charakterze kulturalno-resocjalizacyjnym.

Aktualności

Areszt Śledczy w Katowicach w tym roku planuje kolejne kursy zawodowe współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Komunikat

14.07.2020

Zarządzenie Nr 174/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Komunikat

09.07.2020

Komunikat dotyczący planowanego przywrócenia widzeń osadzonych z najbliższymi.

Blisko 600 maseczek uszytych w Areszcie Śledczym w Katowicach trafiło dziś do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Katowic.

Komunikat

26.06.2020

Decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej, biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, w pierwszej kolejności, tj. od 1 lipca 2020 roku, planuje się przywrócenie możliwości wykonywania pracy w przywięziennych zakładach pracy i halach produkcyjnych na terenach lub w bezpośrednim sąsiedztwie jednostek penitencjarnych oraz realizację szkoleń zawodowych dla małych grup skazanych. Następnie, w porozumieniu z pracodawcami, przywrócone...

Tydzień kończymy przekazaniem w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga 5 tysięcy maseczek dla Gminy Miasta Tychy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej