Miasto: Katowice

Ulica: Mikołowska 10a

Kod pocztowy: 40-957

Email: as_katowice@sw.gov.pl

Telefon: 32 208 44 02

Fax: 32 251 54 66

Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach ogłosił XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jeana Geneta

04.09.2020
Konkurs, jak co roku, adresowany jest do osadzonych, przebywających w polskich jednostkach penitencjarnych, którzy w terminie do 16 października br. nadeślą na adres organizatora maksymalnie 3 wiersze swojego autorstwa.

Kulturalne Katowice

07.07.2020
Na stronie „Inclusive museums“ ukazał się tekst w języku angielskim, opisujący współpracę katowickiego aresztu z licznymi instytucjami kulturalnymi oraz inne działania o charakterze kulturalno-resocjalizacyjnym.

Aktualności

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Blisko 2,5 tysiąca maseczek uszytych w Areszcie Śledczym w Katowicach trafiło dziś do Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Katowicach.

#ResortSprawiedliwościPomaga. Także placówkom szkolnym.

Komunikat

24.07.2020

Komunikat dotyczący widzeń osadzonych z osobami najbliższymi.

Komunikat

21.07.2020

Zarządzenie Nr 187/2020 Dyrektora Aresztu Śledczego w Katowicach z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się wirusa COVID-19 (SARS-CoV-2).

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej