Miasto: Gliwice

Ulica: o. Jana Siemińskiego 10

Kod pocztowy: 44-100

Email: as_gliwice@sw.gov.pl

Telefon: 32 400 08 00

Fax: 32 239 50 67

Święto Narodowe Trzeciego Maja

03.05.2022
3 maja br. odbyły się miejskie uroczystości związane z 231. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy.

Komunikat

28.02.2022
Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra...

Za zasługi i zaangażowanie

18.11.2021
Listopad to jeden z dwóch miesięcy w roku, w którym codzienna służba więzienników zostaje szczególnie doceniona. „W tym ważnym dla naszego kraju czasie, dziękuję Wam za pełną zaangażowania służbę na rzecz Ojczyzny” – mówił podczas otwarcia uroczystości Dyrektor Aresztu...

Aktualności

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy oraz Konsul honorowa Francji Anna Krasuska – Terrillon uczcili pamięć poległych na terenie Śląska żołnierzy francuskich.

Pomoc dla Ukrainy

01.04.2022

Funkcjonariusze i pracownicy gliwickiego aresztu włączyli się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy. Zebrali żywność, artykuły higieniczne i środki opatrunkowe, które przekazane zostały do oddziału PCK w Katowicach. Stamtąd trafią do osób w kryzysie uchodźczym.

Komunikat

28.03.2022

Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia...

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 11 marca 2022 r. powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michała Mudy.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk po 28 latach służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Olsztyn

OISW Koszalin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

mapa OISW
OISW Koszalin OISW Bydgoszcz OISW Olsztyn OISW Warszawa OISW Łódź OISW Poznań OISW Opole OISW Katowice OISW Kraków OISW Rzeszów OISW Lublin
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej