Miasto: Gliwice

Ulica: o. Jana Siemińskiego 10

Kod pocztowy: 44-100

Email: as_gliwice@sw.gov.pl

Telefon: 32 400 08 00

Fax: 32 239 50 67

Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dobrego?

19.05.2020
Pomagać mądrze to pomagać bezpiecznie. Wiedzą o tym funkcjonariusze i pracownicy Aresztu Śledczego w Gliwicach. W ostatnim czasie wspólnie zebrali środki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Gliwicach. Zakupione wspólnie środki ochrony i zaopatrzenie...

W hołdzie ofiarom "marszu śmierci"

30.01.2020
Funkcjonariusze gliwickiego aresztu uczcili pamięć ofiar zamordowanych na terenie Gliwic przez konwojentów SS. Od 17 do 21 stycznia 1945 roku z KL Auschwitz - Birkenau i jego podobozów wyprowadzono około 56 tysięcy więźniów i więźniarek. Wielu z więźniów straciło życie...

Kto prowadzi w Twoim tańcu?

12.12.2019
Surowe, więzienne mury. Aresztowa kaplica. W środku – teatr, który nie ma nazwy. Jest w nim scena, kurtyna i profesjonalne światła. Aktorzy? Najprawdziwsi. Scenariusz? Również nieprzypadkowy. Areszt Śledczy w Gliwicach, podczas grudniowej premiery spektaklu „Tango. Roz – proszone”...

Aktualności

Pomaganie nie musi być ciężkie. 3-4 gramy – tyle średnio może ważyć jeden gest w stronę drugiego człowieka. Pod hasłem „Zbieramy nakrętki – pomagamy dzieciom” w gliwickim areszcie nakrętki zbierają już chyba wszyscy. Zebrane w ten sposób środki trafiają później na konto potrzebujących dzieci.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi nabór na nowy kierunek studiów podyplomowych: Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki prowadzi zapisy na niestacjonarne studia licencjackie na kierunku Penitencjarystyka.

Nowi oficerowie

31.08.2020

W roku akademickim 2019/2020 studia podyplomowe w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ukończyło 248 funkcjonariuszy. Dwóch z nich to wychowawcy działu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Powrót z POWER-em

17.08.2020

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa za więzienne mury wracają szkolenia zawodowe dla skazanych realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Do końca roku, na terenie gliwickiego aresztu planuje się w ramach programu POWER przeprowadzić 3 kursy aktywizacyjno - zawodowe.

Komunikat

31.07.2020

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej COVID-19 (wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, administracja jednostki penitencjarnej informuje, że aktualnie wstrzymuje się:

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej