Miasto: Częstochowa

Ulica: Mirowska 22

Kod pocztowy: 42-200

Email: as_czestochowa@sw.gov.pl

Telefon: 34 370 60 00

Fax: Czynny od 7.30-15.15 w dni robocze: 34 360 60 75 Czynny całą dobę: 34 360 60 57

Świąteczny dar serca

31.12.2018
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia funkcjonariusze i osadzeni z  Aresztu Śledczego w Częstochowie przygotowali paczki dla nowo powstałej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Waleńczowie, powiat kłobucki.

100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości

14.11.2018
11.11.1918 r. po 123 latach zaborów - Polska odzyskała niepodległość. Na rok 2018 przypada 100 rocznica tych wydarzeń.

„Mediacja. Rozmowa, zrozumienie, rozwiązanie”

30.10.2018
29 października 2018 r. przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie uczestniczyli w konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji.

Aktualności

Powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy wybuchło 22 stycznia 1863r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863r. na Litwie, trwało do jesieni 1864r.

W Areszcie Śledczym w Częstochowie oraz Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym w 2018r. realizowane były kolejne kursy w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Nie Krzywdzę

20.12.2018

W ramach porozumienia zawartego dnia 20.08.2018r. z Ośrodkiem Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, z siedzibą w Częstochowie, odbył się program korekcyjno- edukacyjny „NIE KRZYWDZĘ” dla sprawców przemocy w rodzinie.

Przedstawiciele Aresztu Śledczego w Częstochowie wzięli udział w uroczystej gali 55. lecia istnienia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.

W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości, w  dniu 13 listopada 2018 roku w Areszcie Śledczym w Częstochowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczono resortowe odznaczenia i awanse.

W dniu 09.11.2018 roku, na zaproszenie Dyrektora częstochowskiego aresztu, Adam Dłużniak, nauczyciel historii, współpracujący ze Związkiem Inwalidów Wojennych RP przeprowadził dla osadzonych lekcję historii.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW
Białystok Olsztyn Gdańsk Koszalin Szczecin Bydgoszcz Warszawa Lublin Rzeszów Kraków Łódź Katowice Opole Poznań Wrocław
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej