Informacja dla prenumeratorów czasopisma „Forum Służby Więziennej”

 

W trybie realizacji obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje się, że:

 • administratorem danych osobowych jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 37a;
 • dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_czsw@sw.gov.pl, tel. 22 640 86 41, fax 22 848 85 81;
 • podane dane osobowe w tytule przelewu przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji prenumeraty miesięcznika „Forum Służby Więziennej”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia;
 • uzyskane dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji prenumeraty, a następnie zgodnie z okresem przechowywania wynikającym z przepisów archiwalnych;
 • odbiorcą danych będzie firma AGENT PR Wydawnictwo Naukowe z siedzibą w Krakowie przy ul. Krowoderskiej 58/18, realizująca usługę wysyłki prenumeraty;
 • osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich sprostowania;
 2. usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy rozporządzenia;
 • podanie danych osobowych, tj. adresu wysyłki, jest wymogiem umownym do realizacji prenumeraty „Forum Służby Więziennej”, jednakże bez podania przedmiotowych danych wysyłka prenumeraty nie będzie możliwa;
 • pozyskane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.

 

Wydawca:
Dyrektor Generalny Służby Więziennej
ul. Rakowiecka 37a
02-521 Warszawa

Forum Służby Więziennej:
ul. Rakowiecka 37
02-520 Warszawa

Zespół redakcyjny:
redaktor naczelna

Aneta Łupińska

tel. (22) 640-86-64

aneta.lupinska@sw.gov.pl

 


fotoreporter
Piotr Kochański

tel. (22) 640-86-69

piotr.kochanski@sw.gov.pl

 

zespół redakcyjny

Irena Fedorowicz

tel. (22) 640-86-66

irena.fedorowicz@sw.gov.pl

 

Agata Pilarska-Jakubczak

tel. (22) 640-86-64

agata.pilarska-jakubczak@sw.gov.pl

 

Elżbieta Szlęzak-Kawa

tel. (22) 640 86 68

elzbieta.szlezak-kawa@sw.gov.pl

 

 

Rada Programowa:
przewodniczący
Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

płk Bartłomiej Turbiarz


członkowie

 1.  
 2. 1. Włodzimierz Głuch – Dyrektor Biura Kontroli CZSW
 3.  
 4. 2. Łukasz Górny – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu
 5.  
 6. 3. Justyna Siedlecka – rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach
 7.  
 8. 4. Czesław Tuła – przewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 9.  
 10. 5. Andrzej Kołodziejski – przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”
 11.  

Warunki prenumeraty:
Miesięcznik kolportowany jest w systemie prenumeraty, którą przyjmuje redakcja. Cena prenumeraty rocznej wynosi 42 zł (3,5zł/egz.). Odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto:
Centralny Zarząd Służby Więziennej
NR 76 1010 1010 0401 5222 3100 0000
w NBP o/o Warszawa z adnotacją:
„Forum Służby Więziennej prenumerata
wraz z adresem dostarczania pisma


Reklama w „Forum Służby Więziennej”:
Cała strona – 1 500 zł + VAT
½ strony – 1 000 zł + VAT
¼ strony – 700 zł + VAT
Ogłoszenia drobne – bezpłatne
Należność płatna przelewem na konto:

AGENT PR Wydawnictwo Naukowe
68 1870 1045 2078 1010 5651 0001

 

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej