W najnowszym numerze "Forum Służby Więziennej" o obrzędowości świątecznej.

Funkcjonariusze Służby Więziennej pomaganie mają we krwi. W okresie świąteczno-noworocznym coraz więcej jednostek włącza się w akcje pomocowe.

W dniach 6-8 lutego 2019 roku odbędzie się w Popowie VI Polski Kongres Penitencjarny. Organizatorami Kongresu są: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne i Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Komitet Organizacyjny Kongresu zaprasza do udziału w obradach naukowców i praktyków zajmujących się problematyką penitencjarną, studentów, a w szczególności członków naukowych kół penitencjarnych.

Pod hasłem „100 lat Niepodległości, 100 lat Służby Więziennej” dziewiątego listopada w Rzeszowie odbyły się Ogólnopolskie Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Służbie Więziennej.

W Łupkowie zakończyła się XII edycja Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich Służb Mundurowych Euroregionu „Karpaty” - czyli popularne „Łupkowskie Strzelby”. Organizatorami byli tradycyjnie Służba Więzienna, NSZZFiPW, Zarząd Podkarpacki LOK i Sekcja Strzelecka CWKS Legia. Tegorocznym zawodom patronował Minister Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

20 września 2018 r. Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Olsztynie został przekazany sztandar ufundowany przez Komitet Honorowy Ufundowania Sztandaru.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej