Oprócz tego w nowym numerze polecamy ciekawe artykuły, m. in.: Nie byli obojętni, Więzienna Polska solidarna, Pracoholik na urlopie, Latam od chmury do chmury.

„Nowe miejsca pracy dla osadzonych", „Firmy zewnętrzne zatrudniają skazanych", „Coraz więcej skazanych pracuje" - to tylko niektóre z licznych tytułów, które każdego dnia przynosi przegląd prasy i Internetu. To efekt programu „Praca dla więźniów".

29 czerwca 2018 roku na Palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej przypadające w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100-lecie polskiego więziennictwa.

W lipcowym, pierwszym pod nowym tytułem, wydaniu miesięcznika Służby Więziennej, polecamy fotoreportaże z uroczystej promocji oficerskiej na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a także z tegorocznych warsztatów ratownictwa taktycznego, oraz liczne artykuły i reportaże.

Podziękowanie

03.07.2018

Podziękowanie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Jacka Kitlińskiego za organizację Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej.

Film promujący Służbę Więzienną.

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej