Nadzorujący więziennictwo wiceminister sprawiedliwości Michał Woś i Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński omówili stosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego i przedstawili perspektywy rozwoju tego systemu. W naradzie w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie wzięli udział kierownicy terenowych Działów Dozoru Elektronicznego.

W tym wydaniu „Forum” przedstawiamy dobre i pożyteczne programy resocjalizacyjne oraz – jak zwykle – ciekawych ludzi.

25 maja terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej: gen. Andrzej Leńczuk i płk Krzysztof Stefanowski złożyli kwiaty pod Ścianą Śmierci. W ten sposób oddali hołd rtm. Witoldowi Pileckiemu w rocznicę jego śmierci.

Pokazy tresury psów Służby Więziennej, samoobrona zaprezentowana przez Grupę Interwencyjną SW, nowa wystawa i kino letnie to atrakcje, jakie mogli zobaczyć uczestnicy Nocy Muzeów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wydarzenie było przeprowadzone zgodnie z zasadami bezpieczeństwa związanymi z pandemią.

W tym wydaniu „Forum” piszemy o więziennych animatorach kultury, o książkach i o ciekawych programach resocjalizacyjnych.

Z inicjatywy Ministra Michała Wosia Służba Więzienna i Państwowa Straż Pożarna będą miały wspólną bazę treningową. Tuż przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju powstanie kompleks ćwiczebno-szkoleniowy. W obecności zastępcy Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, gen. Andrzeja Leńczuka oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacka Kleszczewskiego porozumienie w tej sprawie podpisali ppłk Wojciech Emerling, Dyrektor Zakładu Karnego...

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej