Ponad 60 sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz Służby Więziennej spotkało się na konferencji w Zakładzie Karnym w Zabrzu, poświęconej wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Z okazji 101.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zakładzie Karnym w Zabrzu odbyła się uroczysta odprawa służbowa połączona z wręczeniem odznaczeń resortowych oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej okręgu katowickiego.

W miniony piątek na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu doszło do niebezpiecznych wydarzeń. Skazany niezadowolony z przeprowadzonej kontroli celi wziął za zakładnika więziennego psychologa. Był agresywny i odmawiał wykonywania wydawanych mu poleceń. Ponadto w jednym z pawilonów mieszkalnych wybuchł pożar. Konieczne było wezwanie negocjatorów, straży pożarnej i policji.

Ponad 10 litrów życiodajnego płynu zebrano podczas ogólnopolskiej zbiórki krwi ,,SpoKREWnieni służbą”, która odbyła się w Gliwicach. W akcję włączyli się funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zabrzu oraz Aresztu Śledczego w Gliwicach. Szczytny cel zrzeszył nie tylko przedstawicieli służb mundurowych, ale także wielu mieszkańców Gliwic i okolic.

Mjr Dorota Wyląg - Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu otrzymała wyróżnienie za współpracę w zakresie profilaktyki i resocjalizacji w stulecie powołania kurateli sądowej.

Trzech funkcjonariuszy z Zakładu Karnego w Zabrzu otrzymało stopień podporucznika podczas Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej w stulecie istnienia formacji. W uroczystości, która odbyła się Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zabrzańskim funkcjonariuszom towarzyszyła mjr Dorota Wyląg, Dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu oraz ich rodziny.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej