W dniu 15.01.2023r. Odbyło się uroczyste kolędowanie w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach, w którym brali udział funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach oraz osadzeni współtworzący zespół muzyczny. Sprzedawane były płyty z nagranymi przez ww. zespół kolędami. Za zebraną kwotę zostały zakupione najpotrzebniejsze produkty, które Funkcjonariusze Zakładu Karnego przekazali do siedziby Hospicjum Cordis w Katowicach. ...

Okres Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas spotkań z rodziną, bliskimi i znajomymi. To też okres tradycyjnych odwiedzin duszpasterskich popularnie zwanych kolędami.

"Sztuka wolności - wolność sztuki" - to projekt z zakresu edukacji kulturalnej który, stanowi innowacyjne uzupełnienie programu MEN realizowanego w jednostkach penitencjarnych i daje możliwość cyklicznego korzystania z proponowanej, nowej oferty pozwalając na kontakt osadzonych z kulturą narodową. Oferta edukacyjna o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej, dedykowana jest osadzonym, kontynuującym swoją naukę w tutejszym Centrum Kształcenia...

9 grudnia 2022 roku po raz piąty odbyła się konferencja w ramach międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”. Organizatorem uroczystej gali oraz całego wydarzenia był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi, a akcję objął swoim patronatem burmistrz miasta Czeladzi Pan Zbigniew Szaleniec. W tegoroczną kampanię po raz drugi włączył się również Zakład Karny w Wojkowicach, który reprezentowali por. Magdalena Bartosiewicz oraz por. Andrzej Sokołowski.

Zdrowie i życie są największymi wartościami w życiu człowieka. W dzisiejszych trudnych czasach słyszymy o ludzkich tragediach spowodowanych wojną i sytuacjami losowymi. Często nasze szczęśliwe życie wywraca się do górny nogami gdy przychodzi nam się zmierzyć z chorobą. Najcenniejszym lekiem w ratowaniu drugiego człowieka jest krew i nim powinniśmy się dzielić z potrzebującymi.

Funkcjonariusze z jednostek okręgu krakowskiego odpowiedzialni za obsługę inwestycji oraz remonty wzięli udział w szkoleniu z zakresu kosztorysowania, które poprowadzili wykładowcy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej