Fotowoltaika w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Zakład Karny w Wojkowicach corocznie organizuje festiwal „Blues zza krat”. Już teraz organizatorzy zapraszają do udziału w nim skazanych odbywających karę w całym kraju.

„Blues zza krat” to najstarszy festiwal muzyki więziennej. W tym roku po raz XXIV skazani z całego kraju będą mogli rywalizować o miano najlepszego zespołu bluesowego. Imprezą poprzedzającą to ważne wydarzenie kulturalne jest Ogólnopolski Konkurs na Plakat Promujący Przegląd Muzyki Więziennej „Blues zza krat”.

W popandemicznej rzeczywistości tysiące mężczyzn spotkało się na piekarskim wzgórzu w czasie corocznej pielgrzymki. Nie zabrakło przedstawicieli Służby Więziennej.

Słuchacze CKU egzaminowani w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

Kolejna grupa maturzystów mogła uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w Służbie Więziennej. Tym razem byli to tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach im. mjr. Henryka Sucharskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej