Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny wspiera lokalne instytucje w walce z koronawirusem i włącza się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwosciPomaga.

W ramach twórczości własnej i roli jaką pełni sztuka w procesie resocjalizacji, osadzeni z Zakładu Karnego we Włodawie tworzą dzieła artystyczne, często doceniane również poza murami.

W dobie pandemii wspieramy w różny sposób potrzebujących. Działania Zakładu Karnego we Włodawie wpisują się w akcję Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwosciPomaga.

Krew jest bardzo potrzebna i nigdy nie wiadomo kto dzisiaj może jej potrzebować. Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie po raz kolejny włączają się do akcji honorowego oddawania krwi.

Zakład Karny we Włodawie po raz kolejny wspiera lokalne instytucje w walce z koronawirusem.

Poprzez udział we wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pomagamy najbardziej potrzebującym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej