W dniu 8 lutego Służba Więzienna obchodzi swoje święto. Tegoroczne obchody mają szczególnie doniosłe znaczenie, ponieważ przypadają w setną rocznicę więziennictwa polskiego.

W 2018 roku w ramach realizacji programu „Praca Więźniów” w Zakładzie Karnym w Żytkowicach podjęto wszelkie starania, które miały na celu stworzenie nowych miejsc pracy i objęcie jak największej grupy skazanych zatrudnieniem odpłatnym.

W Zakładzie Karnym w Żytkowicach w 2018 roku przeprowadzone zostały kursy w związku z realizacją projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza - Edukacja - Rozwój.

Z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości w dniu 14 października odbyły się uroczyste obchody wielkiej bitwy Legionistów Józefa Piłsudskiego z wojskami rosyjskimi stoczonej w dniach 22 – 24 października 1914 roku

Dyrektor Zakładu Karnego w Żytkowicach podpisał kolejną umowę z nowym kontrahentem „Technobeton” ze Stężycy oraz przedłużył istniejącą już umowę z Zakładami Drobiarskimi „Złoty Indyk” ze Starachowic, zwiększając w ten sposób ilość skazanych zatrudnionych odpłatnie.

W związku z projektem edukacyjnym realizowanym przy współpracy z Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu w Zakładzie Karnym w Żytkowicach w okresie 30.04-04.05.2018 roku zaprezentowana została wystawa prac byłych więźniów.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej