Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu ogłasza nabór do służby w aresztach śledczych oraz zakładach karnych położonych na Dolnym Śląsku.

W Zakładzie Karnym w Zarębie w dniu 15 kwietnia br. mieliśmy zaszczyt gościć Biskupa Pomocniczego Diecezji Legnickiej - Marka Mendyka, Wicewojewodę Dolnośląskiego – Kamila Zielińskiego, Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej - płk. Tomasza Raczyka oraz przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i duchownych. Tegoroczna uroczystość to dwudziesta piąta wizyta w 27-letniej historii diecezji.

7 listopada br. przy Zakładzie Karnym w Zarębie wmurowano kamień węgielny pod budowę hali produkcyjnej. Projekt jest finansowany z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

W dniach od 23 do 26 października 2018 r. na zaproszenie władz Zakładu Karnego w Hrnciarovcach nad Parnou, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie wzięli udział w uroczystościach z okazji trzydziestolecia założenia tamtejszego zakładu karnego.

Dnia 6 września 2018 r. w Lubaniu gościł Prezydent RP Andrzej Duda.

Obchody Święta Wojska Polskiego w Lubaniu miały tradycyjny przebieg – uroczysty przemarsz, msza święta i złożenie kwiatów przed Krzyżem Chrystusa Króla.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej