W dniu 22.07.2022r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie wzięli udział w festynie na Przystani Żeglarskiej „Izery” w miejscowości Sucha.

Koło Wędkarskie zostało założone na początku lat 90 tych z inicjatywy ówczesnych funkcjonariuszy, pracowników oraz emerytów Zakładu Karnego w Zarębie.                                                                                              

Głównym celem umowy dzierżawy hali produkcyjnej jest rozszerzenie możliwości oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakładzie Karnym w Zarębie w ramach programu Ministerstw Sprawiedliwości „Praca dla więźniów”.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zarębie w dniach 31.05. – 03.06.2022 r. realizowali szkolenie strzeleckie zgodnie zarządzeniem nr 32/18 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 22 czerwca 2018 r. na terenie strzelnicy Lubańskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego „Baskila”.

W dniu 29.05.2022 roku na strzelnicy Lubańskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego Baskila w Zarębie odbył się Drugi Rodzinny Piknik Strzelecki z okazji Dnia Dziecka zorganizowany dla dzieci funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Zarębie, członków Stowarzyszenia Strzeleckiego Baskila oraz zaprzyjaźnionych osób.

W dniach 19.05.2022 r. oraz 23.05.2022 r. Zakład Karny w Zarębie odwiedzili uczniowie wraz z opiekunami z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej oraz Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej