19 września br. Zakład Karny w Zamościu odwiedził Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, w towarzystwie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Krzysztofa Stefanowskiego.

1 września 1939 r. nad ranem hitlerowskie Niemcy bez wypowiedzenia wojny napadły na Polskę. Druga wojna światowa była najtragiczniejszym konfliktem w dziejach ludzkości.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Zamościu uczcili 75. rocznicę bohaterskiej walki Polaków podczas Powstania Warszawskiego

Zakład Karny w Zamościu podejmuje stałe działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia wśród osadzonych.

W dniu 18 czerwca 2019 r. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński podpisał Zarządzenie w sprawie Reprezentacyjnego Zespołu Wokalnego Służby Więziennej.

W sobotę 29 czerwca 2019 r. na terenie garnizonowego klubu oficerskiego w Zamościu około 200 dzieci bawiło się na pikniku rodzinnym służb mundurowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej