Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy i osadzonych z wołowskiego więzienia udało się zebrać dużą ilość plastikowych nakrętek, które zostały przekazane na rzecz Gabrysi i Wiktora.

Wołowski Zakład Karny odwiedziła grupa licealistów z Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie. Młodzi ludzie na żywo mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej poszczególnych pionów oraz zobaczyć więzienie z drugiej strony muru.

Funkcjonariusz wołowskiego więzienia został wyróżniony nadaniem odznaczenia „„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wołowska jednostka penitencjarna włączyła się w realizację Kampanii 19 Dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży.

Wołowski Zakład Karny odwiedziła grupa licealistów z Liceum Ogólnokształcącego nr XIII we Wrocławiu. Młodzi ludzie na żywo mogli zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej poszczególnych pionów oraz zobaczyć więzienie z drugiej strony muru.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wołowie podczas zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP Targów Pracy zaprezentowali uczestnikom ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej